h

SP OP DE BRES VOOR MANTELZORGERS EN DE MENSEN VOOR WIE ZIJ ZORGEN

27 februari 2018

SP OP DE BRES VOOR MANTELZORGERS EN DE MENSEN VOOR WIE ZIJ ZORGEN

Veel mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor hulpbehoevende mensen in hun omgeving. Een steeds groter wordende groep mantelzorgers geeft aan dat de zorg die zij verlenen te zwaar en overbelastend is geworden. Dit is vooral het gevolg van gemeentelijk zorgbeleid dat op doorgeslagen besparingsdrift gericht is.

Dit zien we ook terug bij de gemeente Lingewaard. Zo trekt de gemeente Lingewaard zichzelf vrijwel altijd automatisch terug voor hulp (thuiszorg) bij aanwezigheid van een mantelzorger. Alleen wanneer de mantelzorger fysiek niet in staat is om alle taken op zich te nemen wil de gemeente soms wat bijspringen.

Van een groot aantal mantelzorgers wordt verwacht dat zij dag in, dag uit zorg verlenen. Dat deze mantelzorgers ook nog andere taken hebben en ook weleens tijd voor zichzelf nodig hebben, daar wordt kil aan voorbijgegaan. Daarnaast worden voorzieningen, nodig voor het bevorderen van zelfredzaamheid, zoals woningaanpassingen, te vaak niet verstrekt. Dit is niet alleen erg vervelend voor zorgbehoevenden maar het zorgt er ook voor dat mantelzorgers onnodig extra belast worden.

Zo bezuinigt het college fors op de zorggelden en laten ze de bespaarde zorggelden wegvloeien voor zaken die zij van groter belang achten dan goede zorg voor iedereen.

Dat kan en moet anders!

Wat de SP betreft worden de gelden bedoeld voor de zorg alleen besteed aan de zorg. Wij laten dus geen zorggelden wegvloeien voor andere doeleinden en houden het bedrag dat begroot is voor de zorg op peil. Dat maakt het mogelijk om de zorg met de beschikbare zorggelden aanzienlijk te verbeteren.

Zo zorgen wij ervoor dat de gemeente wel passende hulp (thuiszorg) gaat aanbieden bij intensieve mantelzorg. En dat voorzieningen, bedoeld om zelfredzaamheid te bevorderen, wel altijd verstrekt worden. Ook maken we mogelijk dat mantelzorgers even op adem kunnen komen door tijdelijke vervangende zorg aan te bieden. Daarnaast gaan we aan de slag met een plan bedoeld eenzaamheid onder mantelzorgers tegen te gaan. Het bedrag dat mantelzorgers ontvangen als compliment voor hun goede werk verdubbelen we. Daar spreekt niet alleen meer waardering uit, maar is tevens bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die mantelzorgers vaak maken. Aangezien ziek of gehandicapt zijn geen keuze is schaffen wij de eigen bijdrage af voor alle mensen die afhankelijk zijn van een Wmo-voorziening.

Op 21 maart kiest u!

De gemeenteraadsverkiezingen in Lingewaard zijn belangrijker dan ooit voor iedereen die groot belang hecht aan goede zorg voor iedereen. Daar waar de andere partijen de zorggelden hebben laten wegvloeien en het ondermaatse zorgbeleid hebben ondersteund, heeft de SP zich stevig verzet tegen het laten afvloeien van de zorggelden en structureel stevig ingezet voor verbetering van de zorg. Op 21 maart is de keuze aan U!

Wilt u dat de gemeente doorgaat met het doorgeslagen besparingsbeleid en de bespaarde zorggelden uitgeeft aan andere zaken dan de zorg?

Of wilt u dat het beschikbare zorggeld alleen besteed mag worden aan de zorg en dat alle zorgbehoevenden en mantelzorgers kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning?

Mocht u voor goede zorg en ondersteuning kiezen dan is een stem op de SP de beste garantie dat u geen spijt krijg van uw stemkeuze.   

Stem sociaal, stem voor de zorg in de beste handen! Stem SP, lijst 2!

Foto: Maurits Gemmink

U bent hier