h

SP: 'GEEF PATIËNTEN EN BEWONERS BESLISSENDE STEM IN BELANGRIJKE BESLUITEN VAN ZORGINSTELLING'

12 september 2018

SP: 'GEEF PATIËNTEN EN BEWONERS BESLISSENDE STEM IN BELANGRIJKE BESLUITEN VAN ZORGINSTELLING'

Als je in een zorginstelling woont dan is dat jouw thuis. Maar op dit moment hebben bewoners en patiënten nog weinig te vertellen over belangrijke besluiten die hun zorg en dus hun toekomst bepalen. SP-kamerlid Maarten Hijink dient daarom vandaag een aantal voorstellen in om de zeggenschap van bewoners en patienten fors te versterken. Hijink wil dat bewoners en patiënten het eindoordeel mogen vellen over de aanstellen van nieuwe bestuurders en over belangrijke besluiten zoals een fusie, een verbouwing of een verhuizing.

Hijink: 'Nu worden vaak beslissingen genomen door iemand die de bewoners of patiënten niet eens kennen. Maar juist bewoners en patiënten hebben er het grootste belang bij dat het goed gaat met de organisatie. Het gaat immers om hun zorg en hun leven. We zien regelmatig dat bestuurders een verhuizing willen of een andere zorginstelling willen overnemen. Dat moet kunnen, maar wel met instemming van de bewoners en patiënten die uiteindelijk met de gevolgen van zo’n besluit moeten leven.’

De afgelopen jaren ging het regelmatig mis met bestuurders van zorginstellingen die topinkomens opstreken of risicovolle vastgoedavonturen aangingen zoals bij Meavita, Philadelphia en Daelzicht. Hijink: ‘Als bewoners en personeel op alle niveaus kunnen meebeslissen dan kunnen we dit soort wanbestuur voorkomen en werken we aan goed bestuur.’

De SP stelt vandaag ook voor dat niet iedere zorgaanbieder maar iedere locatie van een zorgaanbieder een vertegenwoordiging van bewoners en patiënten krijgt. Hijink: ‘Dat is belangrijk. Zeggenschap moet daar plaatsvinden waar de zorg wordt verleend. Een instelling voor ouderenzorg met 20 verschillende locaties heeft ook met 20 verschillende groepen van bewoners te maken. Die hebben wat de SP betreft het recht hun eigen beslissingen te nemen.’

U bent hier