h

Raad Lingewaard verwerpt SP voorstel ‘afschaf eigen bijdrage WMO’

23 september 2018

Raad Lingewaard verwerpt SP voorstel ‘afschaf eigen bijdrage WMO’

Inwoners van Lingewaard, afhankelijk van een WMO voorziening, moeten een eigen bijdrage blijven betalen. Het voorstel van de SP om de eigen bijdrage af te schaffen werdt door de raad verworpen. 

Het is de SP die zich elk jaar weer inzet om van de eigen bijdrage af te komen. De partij wil daarvan af, omdat de opeenstapeling van zorgkosten te hoog zijn en van mening is dat men ziekte of een handicap niet extra moet belasten.

SP fractievoorzitter Carla Claassen: Op het moment dat je door het lichaam in de steek wordt gelaten, lopen de kosten door het eigen risico en eigen bijdrage flink op. Vanuit het Rijk is geregeld dat alleen stellen met een minimuminkomen tot de pensioengerechtigde leeftijd geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Voor alleenstaanden en gepensioneerden ligt dat anders. Zij betalen een bedrag van ca. 250 tot enkele duizenden euro’s per jaar.

Politieke onwil

Het college raadde het SP voorstel af met als enige argument dat er geen ruimte binnen de begroting, van ruim 100 miljoen per jaar, te vinden zou zijn om de kosten van 3 ton voor afschaf van de eigen bijdrage op te vangen. De moeite nemen om toch naar de benodigde ruimte te gaan zoeken wilde het college niet.

Claassen: ‘Lingewaard heeft een jaarlijkse begroting van ruim 100 miljoen euro en daar zou geen 3 ton aan ruimte in te vinden zijn? Dat geloven wij dus niet en het zou ook van slecht financieel beleid getuigen als een dergelijk, relatief klein bedrag, niet te vinden zou zijn. Het argument komt louter voort uit politieke onwil. Let maar eens op hoe snel er ruimte binnen de begroting ‘gevonden’ wordt als het college weer wat nieuws heeft bedacht wat hen wel goeddunkt. Dat blijkt keer op keer.’

Vreemde draai Groen Links

Opmerkelijk was de tegenstem van Groen Links. Met de verkiezingstijd voor deur stemde de partij nog voor het afschaffen van de eigen bijdrage en vertelde zij dat men ook voor een sociaal Lingewaard bij hen goed terecht kon. Eenmaal de zetels binnen draaide de partij de WMO-gebruikers weer de rug toe door voor de extra lastenverhoging te gaan. Claassen: ‘Een onbegrijpelijke keuze van Groen Links. De partij zit immers ook in de oppositie, krijgt niks terug voor deze stap naar rechts en werd in 2014 al eens flink afgestraft na 4 jaar lang sociaalafbraak beleid gevoerd te hebben vanuit de coalitie. Laten we hopen dat het een eenmalige misstap is, want het aantal partijen die zich structureel inzetten voor echt sociaal beleid op basis van solidariteit is toch al karig te noemen.’

Niet bij de pakken neerzitten

Ondanks de politieke onwil voor het afschaffen van de eigen bijdrage blijft de SP volhouden en zal het afschaffen van de eigen bijdrage, net als in voorafgaande jaren, structureel op de agenda zetten. ‘De SP staat voor goede zorg zonder extra lastenverhoging. Wij komen onze beloftes altijd na en verschieten niet telkens van kleur. Mede daarom stemmen zoveel inwoners op onze partij, de tweede partij van Lingewaard. De kiezers weten wat ze aan de SP hebben. Die geloofwaardigheid, dat vertrouwen willen we behouden.’ aldus Claassen.

Mee doen met de sociaalste partij van Lingewaard

De SP gaat voor een sociaal, groen en veilig Lingewaard waar iedereen er toe doet en mee kan doen. Wilt u ook meedoen met de meest sociale partij van Lingewaard dan bent u van harte welkom! Bel 06-17013433 of mail naar lingewaard@sp.nl voor meer informatie.

 

U bent hier