h

SP stelt vragen over recycling Lingewaardse kunstgrasvelden

19 september 2018

SP stelt vragen over recycling Lingewaardse kunstgrasvelden

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het recyclen van afgedankte Lingewaardse kunstgrasvelden. In de Zembla-uitzending ‘De Kunstgrasberg’ van 12 september j.l. kwam naar voren dat meerdere Nederlandse recyclingbedrijven blijken te frauderen. In plaats van kunstgras te recyclen wordt het illegaal opgeslagen en soms zelfs weer doorverkocht.

SP raadslid Brian Claassen is bezorgd over deze gang van zaken. Hij heeft het college gevraagd om na te gaan met welke afvalrecyclingbedrijven de gemeente contracten heeft afgesloten voor het recyclen van de kunstgrasmatten. Tevens wil hij graag weten welke prestatieafspraken gemaakt zijn met de recyclingbedrijven, of dit recyclingproces gemonitord wordt en of de gemeente maatregelen gaat nemen om zich ervan te verzekeren dat de kunstgrasmatten duurzaam gerecycled worden.

Claassen: 'Wanneer je als gemeente fors extra betaald voor duurzame recycling van de kunstgrasvelden moet je er ook op kunnen rekenen dat dit ook daadwerkelijk gebeurd' 

Inzet van Claassen leidde er eerder al toe dat het onderhoud van de Lingewaardse velden naar voren werd gehaald met als doel de kunstgrasmatten met gif-lekkende korrels zo snel als mogelijk te vervangen voor nieuwe velden met een veilig alternatief.

U bent hier