h

SP: ‘STOP DE GIFLOZINGEN OP DE RIVIEREN!’

26 oktober 2018

SP: ‘STOP DE GIFLOZINGEN OP DE RIVIEREN!’

Foto: Brian Claassen

Zowel in de provinciale staten als in meerdere gemeenten, waaronder Lingewaard, heeft de SP aangedrongen op stevige opvoering van de controle op tankers ter voorkoming van giflozingen op de Waal en de Rijn. 

Afgelopen dinsdag viel in De Gelderlander te lezen dat benzeentankers, al varend over de Gelderse rivieren, illegaal kankerverwekkende stoffen lozen. Het gaat daarbij om het residu van de lading dat achterblijft na het lossen van de lading. Voor een nieuwe lading ingenomen wordt, moeten de resten van de vorige lading eruit. Dat gebeurt met behulp van ventilatoren die het residu de buitenlucht inblazen. Deze benzeendampen kunnen ook in bewoond gebied en in de natuur terecht komen. De tankers steken vanuit Duitsland massaal de grens over om hier de giftige gassen te lozen. Dit omdat er, in tegenstelling tot Duitsland, niet voldoende wordt gecontroleerd op het varend ontgassen op de Gelderse rivieren. 

Direct na de berichtgeving in De Gelderlander stelde Brian Claassen namens de Lingewaardse SP vragen aan het college. Daarbij dringt de SP bij het college aan op actie. Samen met andere aan de rivieren liggende gemeenten, zou Lingewaard bij de provincie moeten aandringen op betere handhaving.  

Burgemeester Schuurmans gaf daarbij aan dat het college de zorgen van de SP deelt en bij de provincie ging aankloppen voor betere handhaving.  De provincie reageerde positief echter loopt tegen de weigering van het Kabinet om de wetswijzing 'landelijk verbod ontgassen op de rivieren', nodig voor handhaving, versneld door te voeren. 

Wordt vervolgd. 

U bent hier