h

SP WIL ACTIE PROVINCIE TEGEN STALBRANDEN

30 oktober 2018

SP WIL ACTIE PROVINCIE TEGEN STALBRANDEN

De SP heeft een debat aangevraagd over de vele stalbranden die de afgelopen jaren plaatsvinden. Het wordt hoogtijd voor een Gelders actieplan tegen stalbranden aldus de Gelderse SP. 

Afgelopen weekend hebben weer 20.000 kippen het leven moeten laten door een stalbrand. De zoveelste in de rij. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot vindt dat de provincie moet ingrijpen: “Het aantal stalbranden neemt toe. Ondertussen laat de minister het aan de sector zelf over om maatregelen te nemen. Dat is als een slager die zijn eigen vlees keurt! Het wordt tijd dat de provincie ingrijpt en komt met een actieplan tegen die verschrikkelijke stalbranden.”

Oorzaken van brand zijn vooral kortsluiting, werkzaamheden in of bij de stal en blikseminslag. Er is in 2018 door een coalitie van de overheid, de sector, de verzekeraars en de dierenbescherming en veel druk van o.a. de SP een nieuw Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 gepubliceerd. Maar nog steeds blijven belangrijke maatregelen uit. Het kabinet heeft er namelijk voor gekozen dat de sector zelf controles uitvoert. Astrid Vollebregt: “Vanuit de fipronil-crisis weten we hoe deze zelfregulering uitwerkt. Daar kunnen we niet op vertrouwen. Er moet regelgeving, handhaving en controle komen vanuit de overheid. Vele gebouwen, instellingen, horecagelegenheden, in welke hoedanigheid dan ook, moeten voldoen aan hoge brandveiligheidseisen. Bij stallen blijkt de brandpreventie heel basaal te zijn in de meeste gevallen. En al is het volgens de regels, dan nog blijkt een brand niet te stuiten te zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er meer onderzoek nodig is naar, hoe een brand zich gedraagt, ofwel zo snel verspreidt, in dit soort stallen.”

Gelderland herbergt veel intensieve veehouderijen. Om deze grote drama’s van stalbranden, vooral voor de dieren maar ook voor de veehouders te voorkomen moet er volgens de SP een provinciaal preventieplan opgezet worden. Zo moeten er eisen gesteld worden aan stallen van dieren. Om te beginnen met:

  • Brandwerende muren met sprinklerinstallaties en ontsnappingsmogelijkheden voor dieren
  • Bliksemafleider op elke stal
  • Goede blusapparatuur op locatie (gecontroleerd en gecertificeerd)
  • Elektrisch apparaten separaat van de stal in aparte ruimtes inbouwen.
  • Elektrische kabels bestendig tegen muizen en ratten
  • Automatische uitschakeling van het centraal ventilatiesysteem bij rookontwikkeling
  • Voldoende bluswater voorhanden op bereikbare afstand 
  • Daarnaast kunnen er uit het onderzoek meer toegespitste preventiemaatregelen voortvloeien die dan onmiddellijk moeten worden toegepast.
  • Daarnaast streng handhaven door Provincie en/of gemeentes

Het debat is aangevraagd voor de commissie RLW van Provinciale Staten op 31 oktober 2018.

Zie ook:

U bent hier