h

EINDELIJK GROEN LICHT VOOR DE DORPENSINGEL

4 november 2018

EINDELIJK GROEN LICHT VOOR DE DORPENSINGEL

Foto: Matthias van Hunnik

De Dorpensingel tussen Bemmel en Lent gaat er eindelijk komen. Na jaren soebatten tussen de gemeenten Nijmegen en Lingewaard en de provincie Gelderland is de kogel door de kerk. De provincie draagt 2,4 miljoen bij aan de aanleg van deze ontsluitingsweg van nieuwe woonwijken aan de Oostzijde van de N325. De SP is blij dat dit probleem eindelijk is opgelost.

SP-Statenlid Maurits Gemmink: ‘De Nijmeegse Waalsprong groeit enorm. Dat kan natuurlijk niet zonder wegen voor de nieuwe bewoners aan te leggen. Het gebied tussen Bemmel en Oosterhout wordt langzaam maar zeker een nieuw stuk stad. Het hele gebied tussen Arnhem en Nijmegen wordt in de toekomst stedelijk gebied, met Park Lingezegen als groen gebied. Dat is de realiteit waarmee we verstandig moeten omgaan. De SP heeft de afgelopen jaren in Provinciale Staten en gemeenten Nijmegen en Lingewaard regelmatig gepleit voor deze Dorpensingel voor het autoverkeer. En daarnaast ook voor goed Openbaar Vervoer en goede fietspaden in dit gebied. Met de aanleg van de Dorpensingel wordt het aangezicht van het dorpje Ressen gered en een verdubbeling van het aantal voertuigbewegingen op een groot deel van de belangrijkste verkeersader van Bemmel, met bijbehorende negatieve effecten, voorkomen.

 

U bent hier