h

SP stelt vragen over stort voor verondiepingen van de Lingewaardse uiterwaarden

2 november 2018

SP stelt vragen over stort voor verondiepingen van de Lingewaardse uiterwaarden

De Lingewaardse SP heeft vragen gesteld over de stort van grond en baggerspecie in de Lingewaardse uiterwaarden. Dit omdat de SP zich zorgen maakt over mogelijke (ernstige) vervuiling van de uiterwaarden.

Stort lang niet altijd voldoende ontdaan van vervuiling

De import van buitenlandse grond en baggerspecie is in enkele jaren fors gestegen. Dit komt enerzijds omdat Nederland minder grond heeft dan nodig is en anderzijds omdat het ‘opnemen’ van bepaalde grond/baggerspecie geld op kan leveren. Deze grond en bagger wordt weliswaar gereinigd, echter is uit onderzoek gebleken dat het lang niet altijd zo schoon bij hergebruik is dan het behoort te zijn. Controle vindt onvoldoende plaats omdat de controleorganen niet in staat zijn om hun taak in voldoende mate uit te kunnen voeren.

Ook Lingewaard krijgt te maken met aanvoer van baggerspecie/gronden voor het minder diep maken van de waterplassen in de uiterwaarden die uitgegraven en uitgezogen worden voor klei en zandwinningsprojecten. Wat voorkomen moet worden is dat het verondiepen gaat leiden tot (ernstige) milieu vervuiling aldus SP raadslid Brian Claassen die in dat kader schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

De vragen:

1. Momenteel vindt er een grootschalige ontzanding plaats in de Bemmelse uiterwaarden. Na de ontzanding vindt het verondiepen plaats met baggerspecie van elders, zo is ons verteld door opdrachtgever K3 Delta. Wanneer wordt er gestart met het verondiepen in de Bemmelse uiterwaarden?

1a. Waar komt deze baggerspecie vandaan?

1b. Om hoeveel kuub baggerspecie gaat het?

1c. Wie gaat deze stort betalen en wie ontvangt het geld?

1d. Welke invloed heeft deze stort op flora, fauna en de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater ter plaatse?

1e. Welke maatregelen treft het college ter voorkoming van (ernstige) vervuilde baggerspecie in de Bemmelse uiterwaarden?

1f. Is het college bereid om een o-meting met betrekking tot de bodemkwaliteit ter plaatse uit te laten voeren? Zo nee, waarom niet?

2. Wanneer wordt er gestart met de ontzanding/afgraving van de uiterwaarden nabij Angeren/Doornenburg?

2a. Is het correct dat ook hier verondieping plaats gaat vinden met baggerspecie of gronden van elders?

2b. Indien verondieping plaatsvindt:

- om hoeveel kuub gaat het en waar komt deze baggerspecie vandaan?

- wie gaat deze stort betalen en wie ontvangt het geld?

- welke invloed heeft deze stort op flora, fauna en de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater ter plaatse?

- welke maatregelen treft het college ter voorkoming van (ernstige) vervuilde baggerspecie/gronden in de betreffende uiterwaarden.

- is het college bereid om een o-meting met betrekking tot de bodemkwaliteit ter plaatse uit te laten voeren? Zo nee, waarom niet?

 

3. Voor zover bij ons bekend gaat er een forse ontgronding plaats vinden in de Gendtse polder. Wanneer wordt er gestart met deze afgraving (en eventuele ontzanding)?

3a. Is hier alleen sprake van een afgraving van de (klei) grond of gaat het ook om zandwinning?

3b. Vindt er na afgraving/ontzanding ook verondieping plaats in de Gendtse polder?

3c. Indien verondieping plaats gaat vinden:

- om hoeveel kuub baggerspecie/grond gaat het en waar komt dit vandaan?

- wie gaat deze stort betalen en wie ontvangt het geld?

- welke invloed heeft deze stort op flora, fauna en de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater ter plaatse?

- welke maatregelen treft het college ter voorkoming van (ernstige) vervuilde baggerspecie in de Bemmelse uiterwaarden?

- is het college bereid om een o-meting met betrekking tot de bodemkwaliteit ter plaatse uit te laten voeren? Zo nee, waarom niet?

 4. Worden de aangevoerde gronden/baggerspecie, bedoeld voor verondiepingen in Lingewaardse uitwaarden voor en tijdens de verondiepingen bemonsterd?

4a. Zo ja, wie voert deze taak uit?

4b. Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college aangeven wat er (ongeveer) per kuub wordt betaald voor de stort van baggerspecie/grond bij verondiepingen?

6. Wie betaalt de ‘schoonmaakrekening’ mocht achteraf blijken dat er (ernstig) vervuilde baggerspecie/grond is gestort t.b.v. de ve

U bent hier