h

College positief over SP initiatief ‘het Zorgbuurthuis’ voor kernen Lingewaard

3 september 2019

College positief over SP initiatief ‘het Zorgbuurthuis’ voor kernen Lingewaard

Het Lingewaards college heeft positief gereageerd op het verzoek van de SP om ook initiatieven voor Zorgbuurthuizen te stimuleren en te faciliteren. Om snel duidelijkheid te geven aan initiatiefnemers over de haalbaarheid van hun initiatief en de rol van de gemeente in hun plannen wordt nu gewerkt aan een beleidslijn waarin ook de kaders aangaande realisatie van een Zorgbuurthuis geformuleerd staan.

Het Zorgbuurthuis is een door de SP uitgewerkt initiatief. Het betreft een kleinschalige voorziening op de schaal van de buurt dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is. Een voor iedereen betaalbare voorziening waar ouderen zo lang mogelijk een normaal leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Waar ook samengewoond kan worden met een partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet. Met vers bereid eten, en zoveel mogelijk aansluiting bij de buurt, bijvoorbeeld door middel van een inloopfunctie. De schaal van de buurt zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk hun eigen sociale netwerk behouden. En voor degene die zorg nodig heeft zijn er vaste, vertrouwde zorgverleners en is ook zwaardere zorg mogelijk, zodat gedwongen verhuizen op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Fractievoorzitter SP Lingewaard Brian Claassen: ‘De meeste ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen, echter zijn er ook ouderen die behoefte hebben aan een beschermde plek om te wonen. Het gaat daarbij om ouderen, meestal met een lichte(re) zorgindicatie, voor wie zelfstandig thuis blijven wonen niet echt veilig meer is. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met een lichtere vorm van dementie of met een fysieke beperking waardoor de kans op vallen groter dan anders is. Maar ook aan ouderen die zich zodanig eenzaam voelen dat hun welzijn ernstig aangetast wordt. Voor deze ouderen kan een Zorgbuurthuis een uitkomst zijn. Zorgbuurthuizen bieden niet alleen een veilige, prettige omgeving voor ouderen die daar behoefte aan hebben. Ze dragen daarnaast in positieve zin bij aan het aanpakken van het woningtekort, het beter en efficiënter organiseren van zorg, het tegengaan van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers. De SP fractie is blij dat het Lingewaards college ook de waarde inziet van een dergelijke woon/zorg combinatie.’

Het realiseren van een Zorgbuurthuis is aan de zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning via de Rijksoverheid. Het betreft een Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg is ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zorgaanbieders die een Zorgbuurthuis willen opzetten moeten zich melden bij de RVO om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling. Voor vragen over bestemmingsplannen of vergunningen kunnen initiatiefnemers terecht bij het omgevingsloket van de ODRA.

U bent hier