h

SP blijft pal achter het Dorpensingelplan staan

16 september 2020

SP blijft pal achter het Dorpensingelplan staan

De SP blijft voor uitvoering van het Dorpensingelplan dat na veel overleg met buurgemeente Nijmegen tot stand is gekomen. Een plan voor een nieuwe verbindingsweg tussen Bemmel en Nijmegen dat financieel ondersteund wordt door de provincie. Het verzoek van een Bemmelse werkgroep aan de gemeenteraad om de voorbereiding van het Dorpensingelplan te stoppen en onderzoek te laten doen naar een grote doorgaande weg, loopbrug en woningbouw in Park Lingezegen zal de SP derhalve niet ondersteunen.

Na jaren overleg tussen de gemeenten Lingewaard, Nijmegen en de provincie Gelderland lag er in 2017 eindelijk een overeenkomst voor het realiseren van een nieuwe verbindingsweg tussen Bemmel en Nijmegen. Een nieuwe verbindingsweg noodzakelijk om de extra verkeersdruk als gevolg van de forse groei van Nijmegen-Noord, in goede banen te leiden. In deze overeenkomst is vastgelegd waar en hoe deze weg aangelegd wordt. Daarbij rekening houdend met Park Lingezegen, de beschermde groene buffer tussen de oprukkende bebouwing van de omliggende gemeenten. Onder voorwaarde dat Lingewaard en Nijmegen tot een overeenkomst zouden komen draagt de provincie 2.8 miljoen euro bij aan het realiseren van de Dorpensingel. De SP heeft zich zowel in Lingewaard, Nijmegen als in de provincie hard gemaakt voor realisatie van deze noodzakelijke nieuwe verbindingsweg. Mede daardoor ligt er nu het Dorpensingelplan.

 SP fractievoorzitter Brian Claassen: ‘Zou de raad het initiatiefvoorstel van de werkgroep omarmen dan zou dat de komst van de Dorpsensingel vertragen. En de miljoenenbijdrage van de provincie ernstig in gevaar brengen. Daar zit de SP niet op te wachten. 

Daarnaast hecht de SP veel waarde aan dit groene gebied dat behoort tot Park Lingezegen. Een gebied dat een beschermde status heeft door met de buurgemeenten gemaakte afspraken. Afspraken die gemaakt zijn om Park Lingezegen juist te beschermen tegen juist het soort plannen wat de werkgroep voor ogen heeft. 
 

Het plan voor een forse doorgaande weg door Park Lingezegen inclusief de bouw van een aantal dure woningen om de zeer hoge kosten van dit alternatieve plan deels te reduceren zien wij dan ook niet zitten.

Ook de SP ziet graag meer woningbouw gerealiseerd worden in onze gemeente. Echter richten wij ons daarbij vooral op de bouw van betaalbare woningen en dat op andere locaties in Bemmel en andere kernen. Wat de SP betreft blijft ook Lingewaard zich netjes aan de gemaakte afspraken houden die bedoeld zijn om Park Lingezegen te beschermen. 

Kortom, de SP blijft gewoon achter het huidige Dorpensingelplan staan. Wat de SP betreft wordt er flink doorgepakt, worden daarbij naast de deskundigen ook alle bewoners in de directe omgeving goed betrokken En zullen wij er uiteraard ook op toezien dat er voldoende maatregelen worden genomen ter voorkoming van onveilige en overlast gevende situaties betreffende het gehele Dorpensingeltraject en aftakkende wegen. 

Mocht in de toekomst een extra mogelijkheid voor verspreiding van het verkeer echt noodzakelijk blijken dan kijkt de SP allereerst naar het openstellen van de A325 bus-sluizen als mogelijke oplossing.‘  

 

 

U bent hier