h

Voorstel oppositie 'meer bijbouw betaalbare sectorwoningen' verworpen

18 oktober 2020

Voorstel oppositie 'meer bijbouw betaalbare sectorwoningen' verworpen

In gelul kun je niet wonen. Meer dan ooit is deze uitspraak van Jan Schaefer van toepassing, helaas ook in Lingewaard. Want waar alle partijen tegenwoordig de mond vol hebben van ‘betaalbaar bouwen’, ‘meer sociale huurwoningen’ en ‘bouwen naar behoefte’, stemt de meerderheid van de raad doodleuk tegen voorstellen om precies dát te doen. Dat terwijl we echt moeten zorgen voor meer betaalbare woningen in Lingewaard. Zodat ook de jongeren hier een woning kunnen huren of kopen en ouderen kleiner kunnen gaan wonen als ze dat willen. Zodat mensen die met spoed een woning nodig hebben dat ook tijdig kunnen krijgen.

Afgelopen week stond in de gemeenteraad de Nota Wonen op de agenda. In deze nota legt de raad onder meer vast welke woningen er de komende tien jaar gebouwd moeten worden.  

In de Nota Wonen stelt het college dat er de komende tien jaar 1710 woningen bij moeten komen in Lingewaard, 400 daarvan staan al in een door de raad vastgesteld plan. Voor de overige 1310 woningen stelt het college voor om de helft betaalbaar te bouwen. ‘Dat zijn dus 655 sociale huurwoningen, middenhuur-woningen, goedkopere en nog betaalbare koopwoningen’, rekent PvdA-fractievoorzitter Maarten van den Bos voor. ‘En ook 655 woningen die meer dan 310.000 euro moeten kosten. Maar daarvan staan er in Lingewaard meer dan genoeg. Willen we starters een kans geven en zorgen dat ouderen kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een kleinere woning, dan moeten we wat anders doen’.

De PvdA, SP, Gl en D66 stelden gezamenlijk een andere, betere verdeling voor. In hun voorstel komen er 900 betaalbare woningen bij: 350 sociale huurwoningen, 150 middenhuur-woningen, 200 goedkopere koopwoningen met een prijs tot €230.000 en 200 ‘betaalbare’ koopwoningen met een prijs tussen €230.000 en €310.000 euro. En blijft er ruimte voor 410 duurdere woningen.

‘We zien al jaren dat het voor woningzoekenden met een laag of middeninkomen wel heel erg lastig is om een woning te vinden’, zegt Brian Claassen van de SP. ‘Er is een enorme wachtlijst voor sociale huurwoningen, er is nauwelijks middenhuur te vinden en ook zien we een fors tekort aan betaalbare koopwoningen. De SP dringt daarom al vele jaren aan op serieuze bijbouw van huur- en betaalbare koopwoningen.' 

Naast de voorstellen voor meer betaalbare woningen willen de vier partijen ook vastleggen hoeveel die woningen precies mogen kosten. En dat voor de langere termijn. ‘Er zijn snel meer huurwoningen nodig, ook voor mensen die net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning’, zegt Léon Dekkers van D66. ‘Die woningen moeten we dus bouwen. En we moeten ervoor zorgen dat het woningen met een middenhuur blijven, ook op termijn. Daarom vragen we het college dat ook in regels vast te leggen’.

Ook willen de partijen dat het college zich inspant om in de afspraken, die jaarlijks gemaakt worden tussen gemeente, woningcorporaties en huurders, vast te leggen dat ook de huren van sociale huurwoningen niet te hard mogen stijgen. Zodat we er alles aan doen om wonen in Lingewaard voor iedereen betaalbaar te houden.

Maar helaas, steun voor de voorstellen gericht op de reële woningbehoefte bleef uit. Hoewel het college aanvankelijk niet negatief reageerde op de voorstellen, was de coalitie en oppositiepartij B06 helder. Ze bleven tégen. Ondanks alle mooie woorden in hun verkiezingsprogramma’s. Voor VVD, Lokaal Belang Lingewaard, CDA, lingewaard.NU en B06 is de bijbouw van een handvol betaalbare woningen wel genoeg.

Ondanks alle verhalen over bouwen, bouwen, bouwen naar behoefte, ondanks alle beloften over meer betaalbare woningen, zijn er afgelopen jaren bedroevend weinig betaalbare woningen gebouwd. Steeds werden plannen veranderd en werden de geplande betaalbare woningen uiteindelijk onbetaalbaar voor de meeste mensen. En het eerste bouwplan dat naar de raad komt, bevat een schamele 36 procent aan ‘betaalbare woningen’. En dan ook nog eens met vooral koopwoningen van rond de 300.000 euro. 

Steun kregen onze voorstellen van Lijst Zonneberg en LFS, maar dat was helaas niet genoeg. Dat betekent simpelweg dat jongeren die in onze gemeente willen starten, ouderen die op zoek zijn naar een kleinere, betaalbare woning en mensen die door omstandigheden urgent een woning nodig hebben, niet aan de bak komen.

Natuurlijk is het debat hiermee niet over. Want bij elk nieuw bouwplan beslist de raad over het bestemmingsplan. Dat is elke keer een nieuwe kans om te blijven knokken voor meer betaalbare woningen in onze gemeente. Daar gingen en daar gaan we voor.

Wilt u ons helpen? Mail de gemeenteraad dat u op zoek bent naar een betaalbare woning. Laat zien aan welke woningen echt behoefte is. De reële behoefte voor meer betaalbare woningen die we nauwelijks terugzien in de opmerkelijke glazenbolvoorspellingen gedaan door commercieel onderzoeksbureau Companen in opdracht van het college.    

De Lingewaardse politiek houdt het wonen in onze mooie gemeente voor teveel mensen onbetaalbaar. Daartegen blijven we ons verzetten. Het kan anders, en met uw steun gaat ons dat op de lange termijn ook lukken.

Maarten van den Bos – PvdA             Inge Sloot - GroenLinks

Brian Claassen - SP                             Léon Dekkers – D66

U bent hier