h

Succes SP ‘Geen huurprijsstijging boven inflatiecorrectie inzet bij prestatieafspraken

19 oktober 2020

Succes SP ‘Geen huurprijsstijging boven inflatiecorrectie inzet bij prestatieafspraken

Tijdens de raadsvergadering omtrent de Nota Wonen stelde de SP voor dat het college zich bij de jaarlijkse prestatieafspraken inzet op een maximum huurprijsstijging die de inflatiecorrectie niet overstijgt. Dat om een forse verhoging van de huurprijzen te voorkomen. Het voorstel dat van meet af aan ondersteund werd door de PvdA, GL en D66 werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Sinds de komst van de SP in de Lingewaardse gemeenteraad hebben ook de huurders en mensen die op zoek zijn naar een huurwoning een stem in de raad. En daar waar jaren terug bijna de gehele raad nog vreemd opkeek bij elk betoog van SP raadslid Brian Claassen omtrent de huurprijzen, de bouw van meer huurwoningen en aangepaste huurwoningen, zien we nu ook andere partijen zich voor hetzelfde zijn gaan inzetten.  

Claassen: ‘Een goede ontwikkeling maar deze partijen zitten bijna allemaal in de oppositie. Het zou mooi zijn als ook coalitiepartijen en B06 zich echt hard gaan maken voor de huurders en mensen die opzoek zijn naar een huurwoning. Dus niet alleen mooie woorden in verkiezingstijd maar ook daden buiten verkiezingstijd. Ik ben blij dat ons voorstel met betrekking tot de huurprijzen zonder gemor werd aangenomen, nu nog de voorstellen van de SP en andere partijen voor voldoende huurwoningen. Dat zou mooi zijn. De huurders kunnen in ieder geval structureel op de SP rekenen.’

 

U bent hier