h

SP: 'uitstellen verbod op varend ontgassen onacceptabel'

7 oktober 2020

SP: 'uitstellen verbod op varend ontgassen onacceptabel'

Foto: Agnes Lewe / gelderland.sp.nl

De SP wil van het Gelderse provinciebestuur weten wat ze vinden van het uitstel van het verbod op varend ontgassen. Daarover heeft de Statenfractie op 23 september vragen gesteld. In Gelderland is het varend ontgassen op onze rivieren al jaren een punt van zorg. Sinds 2017 is er een provinciaal verbod op het varend ontluchten door binnenvaartschepen waarbij giftige stoffen vrij komen in de buitenlucht maar dat kan de provincie niet zelf handhaven. De SP vindt het onacceptabel dat de landelijke regels met een jaar zijn uitgesteld.

Ondanks het Provinciale verbod werd en wordt er nog steeds op onze rivieren tankschepen leeg geblazen. Dit was ook de reden dat de SP in Gelderland vorig jaar zomer een week lang heeft gebivakkeerd op de Kop van Pannerden om ontgassende schepen te betrappen. In december 2019 is er in de Tweede Kamer een SP motie aangenomen om het ontgassen op de Nederlandse rivieren te verbieden met als ingangsdatum zomer 2020. Eerder dit jaar heeft ook het Kabinet zich uitgesproken voor een verbod.

Op 3 september jl. verscheen er een bericht in de Gelderlander dat het varend ontgassen pas eind 2021 wordt ingevoerd. Met als argument dat dan pas in alle landen de wet- en regelgeving voor zo’n verbod is ingevoerd. Als SP vinden wij het onacceptabel dat tot eind 2021 op onze Gelderse rivieren giftige stoffen de lucht in geblazen mogen worden.

De SP had daarom de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

- Is GS op de hoogte van het uitstellen van het verbod op het varend ontgassen?

- Wat is de reactie van GS op dit uitstel?

- Welke mogelijkheden ziet GS om op de Gelderse rivieren het Gelderse verbod te handhaven?

- IS GS bereidt om zich bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verzetten tegen het uitstellen van het landelijke verbod op het varend ontgassen?

 Carla Claassen, fractievoorzitter SP Gelderland: “Ook GS   vindt het uitstel van het landelijke verbod teleurstellend.   Maar het Provinciale verbod op het varend ontgassen blijft   van kracht tot het landelijke verbod eind 2021 wordt   ingevoerd. Ook de elektronische neuzen, die de   ontgassingen registreert blijven actief. Zodra er een link   kan worden gelegd met een schip worden er ook boetes   uitgedeeld voor het varend ontgassen. Wij beseffen dat dit op dit moment de enigste mogelijkheid is om het varend ontgassen aan te pakken. We hopen dat de SP in de Tweede Kamer de minister zo ver krijgt dat ze alsnog het verbod snel in laat gaan.”

U bent hier