h

SP ‘Stop gebruik landbouwgif op gemeentelijke gronden’

4 november 2020

SP ‘Stop gebruik landbouwgif op gemeentelijke gronden’

De SP dient vanavond een voorstel in om het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat te verbieden op de gronden die door de gemeente verpacht  worden. Dat omdat het gebruik van het gif tot aantoonbare schade leidt bij mens, dier en milieu.

Glyfosaat is het middel dat gebruikt wordt in bestrijdingsmiddelen, onder andere in het bekende RoundUp. Het is een middel om onkruid te bestrijden, maar boeren gebruiken het bijvoorbeeld ook om groen op akkers te laten verdwijnen. Dan scheelt de boeren tijd om het land om te ploegen. Door gebruik van het gif veranderen groene akkers in 'gele akkers'.

Uit onderzoek blijkt dat glyfosaat niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor de mens is. Zo zitten er kankerverwekkende en hormoon verstorende stoffen in. En zijn er aanwijzingen dat dit soort giffen leiden tot de ziekte van Parkinson. In Frankrijk is dat ook al erkend als beroepsziekte bij boeren.

SP raadslid Carla Claassen: ‘Landelijk is deze giftige rotzooi nog niet verboden terwijl de meerderheid van de Tweede Kamer een verbod wil. Dat ligt aan de minister die probeert het verbod zo lang mogelijk uit te stellen. Maar als gemeente ga je over de eigen gronden en kan je wel een verbod instellen. Daar spelen wij op in. Vanavond gaan we zien welke partijen er kiezen voor de gezondheid van onze inwoners en het milieu. En welke partijen kiezen voor het gif.’   

Update: Agrarische ondernemers mogen het bestrijdingsmiddel glyfosaat blijven gebruiken op de gronden die door de gemeente aan hen verpacht wordt. Het SP voorstel bedoeld om deze gronden niet langer te vervuilen met het giftige bestrijdingsmiddel werd verworpen door Lokaal Belang, VVD, lingewaardNU, CDA en LFS. 

 

U bent hier