h

SP wijst Begroting 2021 af vanwege verschraling sociale voorzieningen

8 november 2020

SP wijst Begroting 2021 af vanwege verschraling sociale voorzieningen

De SP heeft afgelopen donderdag niet ingestemd met de Begroting 2021. Dat vooral vanwege de grote bezuinigingen op het sociaal domein. Bezuinigingen die tot verschraling van voorzieningen voor vooral de meest kwetsbare mensen leiden.

Denk daarbij aan bezuinigen op de huishoudelijke hulp en het doelgroepenvervoer. Het college zet in op deze bezuinigingen om een tweetal prestigeprojecten mogelijk te maken. Het gaat daarbij om projecten die wellicht goed op het CV van de betreffende wethouder staan maar waar de inwoners niks mee op schieten.

Alle voorstellen om de Begroting socialer te maken werden door de coalitie verworpen. Extra geld vrijmaken om de bouw van meer betaalbare woningen mogelijk te maken zat er ook al niet in. Dit alles was reden voor de SP en de PvdA om tegen de Begroting te stemmen. B06 stemde om andere redenen tegen de Begroting.

De VVD, Lokaal Belang, lingewaardNU, Groen Links, D66, CDA, lijst Schut en lijst Zonneberg stemden wel in met de niet sociale Begroting 2021.

U bent hier