h

SP-verbeteringsvoorstellen omtrent nieuw beleid Sociaal Domein aangenomen

22 mei 2023

SP-verbeteringsvoorstellen omtrent nieuw beleid Sociaal Domein aangenomen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 mei diende de SP met betrekking tot de nieuwe zorgverordening twee voorstellen in die beide aangenomen werden door de raad.

Voorstel 1 betrof een voorstel voor een schriftelijk bericht van de gemeente aan zorgaanvragers. Dit bericht heeft een zorgaanvrager nodig, wanneer een zorgaanvrager tegen een afwijzing bezwaar wil aantekenen bij de bezwaarcommissie en de rechter. Als dit voorstel niet aangenomen zou zijn, dan zou de zorgaanvrager bij een afwijzing rechteloos gesteld worden. De gehele raad stemde in met dit SP-voorstel.

Voorstel 2 betrof een voorstel bedoeld om ook hulp en ondersteuning te leveren als het zeer krap bemeten budgetplafond bereikt is. Zou dit voorstel niet aangenomen zijn dan zouden hulpvragers bij het bereiken van het budgetplafond tot januari het volgende jaar moeten wachten op behandeling van hun aanvraag. Op de VVD en D66 na stemde de gehele raad in met dit SP-voorstel.

De SP-fractie dankt alle partijen die zich positief opstelden bij het waarborgen van een goed werkend Sociaal Domein.

U bent hier