h

Goed nieuws: SP-voorstel ‘verbod landbouwgif Glyfosaat op gemeentelijke gronden’ aangenomen

11 november 2023

Goed nieuws: SP-voorstel ‘verbod landbouwgif Glyfosaat op gemeentelijke gronden’ aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 9 november werd het SP-voorstel, bedoeld om het gebruik van het zeer omstreden landbouwgif Glyfosaat aan banden te leggen in de gemeente Lingewaard unaniem aangenomen. Aanleiding voor het SP-voorstel zijn de alsmaar groeiende zorgen over de link met jarenlang gebruik van het landbouwgif en de ziekte Parkinson.

Fysiotherapeuten en andere deskundigen spraken zich in de Gelderlander uit over de groeiende ‘Parkinson-pandemie’ in de Betuwe. ,,Ik weet zeker dat als je een kaart over Nederland zou trekken dat de brandhaarden van Parkinson in de traditionele land- en tuinbouwgebieden liggen, zoals de Betuwe en de bollenstreek in Zuid-Holland”, zei bijvoorbeeld Marten van der Ploeg, fysiotherapeut in Angeren. Hij en anderen wijten het hoge aantal Parkinson-gevallen in de regio aan het pesticidengebruik in de land- en tuinbouw. ,,Wat we in de Betuwe zien, is geen toeval.”

Volledige raad eens met de SP

Het plan van de succesvolle oppositiepartij om Glyfosaat, dat in verband wordt gebracht met onder meer de ziektes Parkinson en kanker, in de ban te doen kon rekenen op steun van de hele gemeenteraad. Zelfs het CDA met grote achterban in de agrarische sector was het volledig met de SP eens. In 2020 diende de SP exact dezelfde motie ook al in, maar

toen was er geen meerderheid, omdat het CDA binnen de coalitie wist te bewerkstelligen deze tegen te laten stemmen. “De nieuwe CDA-fractie denkt er gelukkig anders over en je ziet gelukkig ook dat bij andere partijen het besef is gegroeid dat het de hoogste tijd is om in te grijpen” aldus SP-fractievoorzitter Carla Claassen die het voorstel indiende.  

Het verbod op Glyfosaat betekent niet dat van vandaag op morgen boeren in Lingewaard moeten stoppen met het gif. Het gaat om nieuwe pachtovereenkomsten die met de gemeente worden gesloten. Het is helaas juridisch niet haalbaar om de bestaande overeenkomsten open te breken. Om die reden hanteert Lingewaard het verbod vanaf 2025: veel pachtovereenkomsten gelden een jaar en lopen rond die tijd af. Voor particulieren is het gebruik van het middel al langer verboden.

Bewustwordingscampagne 

Het plan van de SP bestaat naast het verbod uit een bewustwordingscampagne, ‘zodat tuinders, agrariërs en particulieren zich bewust worden over de gevaren die pesticiden zoals glyfosaat met zich meebrengen.

De SP dankt alle partijen voor hun constructieve opstelling en steun voor een schoner en gezonder Lingewaard.

U bent hier