h

SP-PLAN NIEUWBOUWWIJK HAALDEREN MET HUUR- ÉN KOOPWONINGEN VERWORPEN, ANDERE PARTIJEN ZIEN MEER IN WIJK MET FLEX-WONINGEN

14 december 2023

SP-PLAN NIEUWBOUWWIJK HAALDEREN MET HUUR- ÉN KOOPWONINGEN VERWORPEN, ANDERE PARTIJEN ZIEN MEER IN WIJK MET FLEX-WONINGEN

Het voorstel van de SP en B06 om het collegeplan voor 130 flex-woningen te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe woonwijk met permanente huur- en koopwoningen voor iedere beurs te realiseren is door de andere partijen verworpen. Een voorstel van D66 om na realisering van de eerste 50 flex-woningen in 2025 nog eens te bezien of er dan nog eens 80 woningen bijkomen werd wel gesteund door de andere partijen.

‘Daarmee is dus niet uitgesloten dat er alsnog 130 flex-woningen worden gerealiseerd, precies dat waar Haalderen niet op zit te wachten’, aldus SP-raadslid Brian Claassen die naast de inwoners van Haalderen streed voor een reguliere woonwijk met permanente huur- en koopwoningen voor jong én ouder. ‘De SP zet zich altijd in voor bouwen naar behoefte en een goede balans tussen huur- en koopwoningen bij plannen voor nieuwbouwwijken. Dat zag je ook nu terug in ons plan waarbij uitgegaan werd van 30% sociale huurwoningen, 20% midden-huurwoningen, 35% koopwoningen in de zogeheten betaalbare klasse en 15% vrije sectorwoningen. Los daarvan verkiezen wij altijd permanente kwalitatief goede huurwoningen voor kleine én grote huishoudens boven de tijdelijke kleine houten huurwoningen. Daarmee kiest de SP voor leefbaarheid, zekerheid, duurzaamheid én draagvlak onder de bevolking waarmee een langdurige juridische strijd tussen de gemeente en inwoners voorkomen wordt. Helaas denkt de meerderheid in de gemeenteraad daar anders over. Het college klakkeloos volgen doen we niet; onverstandige plannen vragen om verzet én een goed alternatief. Mocht het college gaan inzetten op nog meer plannen met grote aantallen flex-woningen dan zal de SP daar telkens een plan met huur- én koopwoningen voor jong én ouder tegenover zetten.’

U bent hier