h

SUCCES SP: SOCIALE BINDING MET LINGEWAARD KRIJGT OOK VOORRANG BIJ TOEWIJZING NIEUWBOUW HUURWONINGEN

21 december 2023

SUCCES SP: SOCIALE BINDING MET LINGEWAARD KRIJGT OOK VOORRANG BIJ TOEWIJZING NIEUWBOUW HUURWONINGEN

Tijdens de raadsvergadering van 14 december werd het SP-voorstel met als doel sociale binding op te nemen in de huisvestingsverordening door de gemeenteraad aangenomen. Daarmee gaan ook woningzoekenden met een Lingewaardse sociale binding, maar nu elders wonen, tot de groep horen die voorrang krijgen bij het toewijzen van nieuwbouwhuurwoningen.

Tijdens de raadsvergadering werd de nieuwe huisvestingsverordening over het toewijzen van huurwoningen behandeld. Er staan de nodige verbeterpunten in zoals het aantal woningen dat via loting aangeboden wordt. Loting is vooral bedoeld om mensen met weinig meettijd, met name starters op de woningmarkt, meer kansen te geven op het verkrijgen van een woning.  Dat was 15% van de huurwoningen en dat wordt verhoogd naar 30%. Dat is in de ogen van de SP een goede zet.

Ook is er in de verordening geregeld dat van de nieuwbouwhuurwoningen een gedeelte met voorrang toegewezen mag worden aan eigen inwoners. In de oude verordening was dat nog 25% en dat wordt nu verruimd naar 50%. Dit is fijn voor inwoners die van een gezinswoning naar een appartement willen verhuizen maar wel in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Meestal gaat het dan om oudere inwoners.

Maar hoe zit het met de jongeren die vanwege het ontbreken van een passende huurwoning buiten Lingewaard zijn gaan wonen? Die hebben pech gehad: “hadden ze maar niet buiten Lingewaard moeten gaan wonen”, zo oordeelde het Lingewaards college. Een kil oordeel, waarbij het college eraan voorbij gaat dat het gebrek aan woningen in Lingewaard mede het gevolg is van hun eigen politieke keuzes.

Deze jongeren, veelal geboren en getogen in Lingewaard, hebben hun naaste familie zoals ouders en grootouders nog in hun oude vertrouwde woonplaats wonen. Vooral daarom willen deze jongeren graag terugkeren, wat ook goed uitpakt tegen de zogenoemde ‘vergrijzing’ en eventueel nodige mantelzorg beter mogelijk maakt.

Reden genoeg om de huisvestingsverordening te wijzigen door ook voorrang bij sociale binding met Lingewaard toe te voegen, aldus de SP en mede-indieners CDA, D66 en PvdA. De SP dankt alle partijen die dit voorstel ondersteund hebben.

 

 

U bent hier