h

SP vragen mbt locatie Oorlogsmuseum Niemandsland Gendt

21 maart 2024

SP vragen mbt locatie Oorlogsmuseum Niemandsland Gendt

In het voormalige gemeentehuis van Gendt (Markt 20-24) is het Oorlogsmuseum Niemandsland gevestigd. Een interessant, leerzaam en waardevol museum dat het verhaal ‘De Betuwe in Oorlogstijd’ vertelt en daarom, wat de SP betreft, een passende locatie verdient met uitbreidingsmogelijkheden. We hebben vernomen dat het museum tijdelijk gevestigd mag blijven in het huidige historische pand tot het moment dat dit omgebouwd wordt tot een appartementencomplex.

Nu dat plan in zicht komt heeft de gemeente een garage/loods aan de Dorpstraat in Gendt aangewezen als locatie waar het museum naar toe mag verhuizen. Deze loods is echter om meerdere redenen niet geschikt, aldus het bestuur van het oorlogsmuseum. Het bestuur heeft de SP laten weten dat het graag ziet dat het museum in het huidige pand gevestigd blijft. Mocht dat echt niet kunnen dan ziet het bestuur graag dat een andere geschikte locatie aan het museum toegewezen wordt. Het bestuur doet hiervoor nu een beroep op de Lingewaardse volksvertegenwoordigers. Ook de SP hoopt dat het museum op de huidige locatie mag blijven óf dat een betere locatie aangeboden wordt. Beiden zie graag dat het voormalige gemeentehuis, een pand met historische waarde, zoveel mogelijk intact blijft.  

Na aanleiding van het bovenstaande heeft de SP de volgende vragen:

 1. Is het College het met de SP eens dat het voormalige gemeentehuis van Gendt een zodanige historische waarde heeft dat het niet mag verdwijnen?  
 2. In wiens bezit is het voormalig gemeentehuis momenteel? 
 3. Zijn er met de huidige eigenaar concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het verbouwen van dit historisch waardevolle pand? Zo ja, welke concrete afspraken voor behoud van de historische waarde zijn er gemaakt?
 4. Is het College het met de SP eens dat Oorlogsmuseum Niemandsland uitgegroeid is tot een waardevol museum waar we trots op mogen zijn, wat we derhalve moeten koesteren en daar waar nodig moeten ondersteunen? Zo ja, in welke concrete daden van het College zien we dat terug?
 5. Klopt het dat het College een oude garage/loods aan de Dorpstraat te Gendt aan het museum heeft aangeboden als nieuwe locatie? Zo ja,
 6. In welke staat is deze garage/loods volgens het College?
 7. Welke aanpassingen aan deze garage/loods zijn nodig om er een dergelijk museum in te huisvesten?
 8. Draait het museum volledig op voor de kosten van de verhuizing en eventuele nodige aanpassingen of neemt de gemeente deze kosten (deels) voor haar rekening?
 9. Hoeveel beschikbare vierkante meters binnenruimte telt deze garage/loods?
 10. Hoeveel beschikbare meters telt de huidige locatie van het museum?
 11. Wat is de huurprijs voor het museum op de huidige locatie en wat wordt de huurprijs op de nieuwe locatie als het aan het College ligt?
 12. Heeft er al een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van het Oorlogsmuseum over de  toewijzing aan de oude loods in de Dorpsstraat? Zo ja, welke kritiekpunten van het bestuur van Niemandsland aangaande de aangeboden garage/loods zijn het College bekend en hoe kijkt het College daar tegen aan?
 13. Heeft het College alternatieve opties voor huisvesting van het oorlogsmuseum in Gendt of in één van de andere Lingewaardse kernen? Zo ja, welke opties zijn dit? 

Brian Claassen, SP

U bent hier