h

SP pleit voor monument Polar Bear Divisie in Lingewaard

28 april 2024

SP pleit voor monument Polar Bear Divisie in Lingewaard

Tijdens de raadsvergadering van 24 april pleitte SP-raadslid Brian Claassen voor een monument die de Engelse 49ste Polar Bear Divisie eert voor de bevrijding van de Betuwe.

Claassen: ‘Van december 1944 tot april 1945 is hard gevochten in onze gemeente door de Engelse 49ste Polar Bear Divisie. Deze militairen die onze regio hebben bevrijd van de Duitse bezetters, verdienen het geëerd te worden met een monument. Helaas zien we dat momenteel nog steeds niet terug in onze gemeente.

Het zou mooi zijn als dat verandert. Er zijn meerdere gemeenten die dit al wel hebben gedaan. Wat de SP betreft blijft Lingewaard niet achter. Er is een subsidiepot in het leven geroepen vanwaaruit het monument betaald kan worden. Het bestuur van Oorlogsmuseum Niemandsland doet daar een beroep op. Het zou mooi zijn als het college hier positief op reageert.’

Wethouder Slob reageerde kort op het pleidooi: ‘Het college gaat de subsidieaanvraag in mei beantwoorden’. Iets meer wilde de wethouder er nog niet over kwijt.

Claassen: ‘Wellicht voelde de wethouder zich wat overvallen door dit pleidooi; daar heb ik begrip voor. Na afloop van de vergadering gaf de wethouder aan onze inbreng zeker mee te wegen bij het besluit. Wij gaan ervanuit dat het college positief zal besluiten. Mocht het tegen de verwachting in toch anders uitvallen dan gaan we deze zaak voorleggen aan de raad.

U bent hier