h

SP STELT VRAGEN OVER FRAUDE OMTRENT VAREND ONTGASSEN

8 juni 2024

SP STELT VRAGEN OVER FRAUDE OMTRENT VAREND ONTGASSEN

De provincie moet snel haar bijdrage leveren aan de handhaving van het verbod op varend ontgassen per 1 juli. Dat vindt de Gelderse fractie van de SP, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Reden zijn onthullingen van Omroep Gelderland dat het verbod omzeild kan worden door het ‘omkatten’ van ladingen, waardoor ze niet meer onder de lijst verboden materialen vallen. “Het verbod op varend ontgassen mag geen wassen neus worden”, vindt de SP.

Economisch delict

SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent kaart het landelijk aan bij de minister. Omroep Gelderland werd getipt door een bezorgde schipper dat er nu al vrachtbrieven aangepast worden. Daarmee wordt verhuld wat er daadwerkelijk vervoerd wordt, zodat het verbod op varend ontgassen omzeild kan worden. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is dit een economisch delict. Goed zicht op hoe vaak het voorkomt, is er momenteel nog niet. Wel zijn er signalen bekend bij de ILT en brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland dat het gebeurt.

Eerdere zorgen

De SP hamert al langer op betere voorbereiding op het verbod. Eerder stelde de SP al mondelinge vragen aan gedeputeerde Drenth (CDA). Uit het antwoord bleek dat er 1 juli nog onvoldoende gecertificeerde installaties zijn om veilig en schoon te ontgassen in Gelderland, en dat verbod niet alle zeer zorgwekkende stoffen uit de lading betreft. SP Statenlid Carla Claassen vreest dat het verbod op deze manier een papieren tijger wordt. “Omwonenden ervaren stress van de geur van de geloste lading, en bezorgde schippers pleiten al jaren voor een verbod. Het gaat om zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen, waaraan ook zij worden blootgesteld bij het ontgassen. Bewoners langs bevaarbare waterwegen vinden ook dat hun gezondheid op het spel staat. Het is ook al jaren bekend dat het ontgassingsverbod – eindelijk – ingaat op 1 juli 2024. Wij hopen op een effectieve handhaving door het Rijk roepen het Gedeputeerde Staten op om hier als provincie ook bovenop te zitten en de regie te nemen. Wij kunnen onze bijdrage leveren via steun bij vergunningverlening van installaties, de inzet van e-noses en ketenhandhaving. Als de markt het laat afweten, moeten we als provincie samen met andere overheden zelf het initiatief nemen voor publieke ontgassingsinstallaties.”

Jaren SP-actie

De SP, omwonenden en bezorgde schippers strijden al lange tijd voor het verbieden van varend ontgassen. In 2019 bivakkeerden tientallen SP’ers uit Lingewaard en andere Gelderse gemeenten, een week lang op Fort Pannerden om zelf verslag te doen van de ontgassingsactiviteiten.

U bent hier