h

Nieuws uit 2017

15 juli 2017

Goed nieuws: BOUW WOONZORGCOMPLEX BEMMEL MAG VAN START

Woningcorporatie Waardwonen mag het bouwplan van 24 betaalbare huurappartementen aan de Dorpstraat-Oostervelden in Bemmel gaan uitvoeren. De daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging werd afgelopen donderdag, tot tevredenheid van de SP, door de Lingewaardse gemeenteraad goedgekeurd.

Lees verder
26 juni 2017

SP LINGEWAARD: ’Schaf eigen bijdrage Wmo af!’

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zal de SP aan de Lingewaardse raad voorstellen om de eigen bijdrage voor de voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te schrappen.

Lees verder
22 juni 2017

SP WIL GELDERLANDERS VRIJSTELLEN VAN TOL OP DOORGETROKKEN A15

Foto: Matthias van Hunnik / gelderland.sp.nl

De SP wil dat Gelderlanders vrijgesteld worden van tol op de nog door te trekken A15 en bijbehorende tolbrug tussen Bemmel en Zevenaar. Voorkomen moet worden dat Gelderlanders twee keer moeten betalen voor deze snelweg aldus de SP. De doortrekking van de A15 wordt namelijk mede gefinancierd door provincie Gelderland. Zo betalen de Gelderlanders al 360 miljoen euro mee aan het doortrekken van de A15. De Gelderse SP dient tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten op 28 juni een motie in met als doel de Gelderlanders vrij te stellen van de A15 tol. 

Lees verder
15 juni 2017

SUCCES SP: MANTELZORGBOETE AOW-ers VAN TAFEL

Dankzij groot maatschappelijk verzet is de mantelzorgboete van tafel. Dat zegt SP Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het bericht dat de boete is geschrapt. Door de mantelzorgboete verliezen mensen die met anderen in huis wonen een deel van hun uitkering. De SP vindt dat mensen geen drempels opgelegd moeten krijgen om voor anderen te zorgen. Jarenlang is er daarom actie gevoerd om de beruchte maatregel van tafel te krijgen en nu is het zo ver: voor AOW-ers gaat de mantelzorgboete er niet komen.

Lees verder
2 juni 2017

SP, PvdA en CDA trots op opening bibliotheek Angeren

Foto: Brian Claassen

Vrijdag 2 juni is de bibliotheek terug in Angeren. Doornenburg en Haalderen volgen later dit jaar. Het is de uitwerking van een amendement dat de SP samen met de PvdA en het CDA indienden bij de vaststelling van het bibliotheekbeleid op 15 december. Na lang trekken en duwen bleek er een meerderheid te vinden voor de terugkeer van de bibliotheek in de kleine kernen.

Lees verder
25 mei 2017

SUCCES SP: OOK TOESLAG VOOR PLEEGOUDERS

Ouders van meerderjarige pleegkinderen hebben voortaan ook recht op toeslagen. Tot nu toe werd het inkomen van de meerderjarige pleegkinderen opgeteld bij het inkomen van de ouders. Daardoor liepen zij onterecht allerlei toeslagen mis. Nadat de SP aan de bel trok grijpt de staatssecretaris in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier