h

Nieuws uit 2015

18 december 2015

SP VOORSTEL ‘BELANGENBORGING DIRECT OMWONENDEN BIJ WINDMOLENPLAN' OMARMD

Foto: SP

Gemeente Lingewaard volgt het Nationale SER energie akkoord en heeft zich daarmee onder meer vastgelegd op 14 procent duurzame energie opwekking in 2020. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen zullen ook in onze gemeente windturbines geplaats moeten worden. De vraag gaat niet langer over of, maar waar de windturbines geplaatst gaan worden.

Lees verder
10 december 2015

SP ‘Geen huurverhoging boven inflatiecorrectie’

Vorige week pleitte de Lingewaardse SP tijdens de politieke avond waar de Startnotitie Wonen op de agenda stond tegen huurverhoging boven de inflatiecorrectie. Aanleiding is dat de afgelopen jaren meerdere forse huurverhogingen zijn doorgevoerd en blijkt dat steeds meer huurders in financiële problemen komen mede door de hoge woonlasten.

Lees verder
10 december 2015

SP 'Geen huurverhoging bij verhuizing naar kleinere woning'

Foto: SP

De Lingewaardse SP wil dat huurders hun eengezinswoning kunnen ruilen voor een kleinere woonruimte zonder daar direct meer huur voor te moeten betalen. Vorige week tijdens de Politieke Avond, waar de Startnotitie Wonen op de agenda stond, verzocht de SP het college zich hiervoor hard te maken bij Waardwonen en Woningstichting Gendt.

Lees verder
23 november 2015

SP voorstel 'Transport&Logistiek in Strategische Visie Lingewaard' aangenomen

Afgelopen donderdag  werd onder andere vergaderd over de Strategische visie van Lingewaard, voorgelegd door het college.  

Lees verder
17 november 2015

Begroting 2016: SP kiest voor de zorg, echte banen en echte ondernemers

Ieder jaar wordt de gemeentebegroting gepresenteerd door het college. Alle raadsfracties worden dan in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren en verbetervoorstellen te doen.  Afgelopen donderdag was het weer zover. Omdat de onderstaande, voor inwoners belangrijke SP verbetervoorstellen verworpen werden kon de SP fractie niet anders als tegen de gemeentebegroting te stemmen.

Lees verder
16 november 2015

SP in actie voor passend werk en goede begeleiding SW-ers

SP-ers uit Lingewaard en Arnhem voerden maandag 16 november actie voor passend werk en goede begeleiding bij de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Staatssecretaris Klijnsma kwam op werkbezoek bij de schoolmeubelfabriek in Arnhem. Zij ging in gesprek over de actieve rol die ondernemingen kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SP vindt dat nog steeds te weinig ondernemers hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Er is onvoldoende passend werk voor de 1.890 SW-medewerkers van Presikhaaf Bedrijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier