h

Nieuws uit 2014

28 december 2014

SP Lingewaard blij met Gelders 'Impulsplan Wonen'

Foto: SP / SP Gelderland

De SP in Lingewaard is blij met de Gelderse Investeringsimpuls voor de bouw. Dankzij het provinciale investeringsgeld zijn al de nodige Lingewaardse huurwoningen energie zuinig gemaakt en gaan er nog vele volgen. 

Lees verder
15 december 2014

SP tevreden met wijziging strategie bedrijventerreinen

Foto: Brian Claassen / Agropark II Lingewaard

Donderdagavond lag het voorstel strategische visie bedrijventerreinen Lingewaard voor. De raad stemde tot tevredenheid van de SP fractie in met het voorliggende voorstel dat voorzag aan het loslaten van de strenge segmentering van Agropark II en het verbreden van de bestemming van Bergerden.

Lees verder
14 december 2014

Succes SP: Oplossing ‘eigen bijdrage WMO' voor lage inkomens

Sinds de Lingewaardse raad koos voor de invoering van de ‘eigen bijdrage’ voor de WMO, pleitte de SP in Lingewaard voor een oplossing voor de inwoners van Lingewaard voor wie de eigen bijdrage redelijkerwijs niet te betalen is. De SP ving structureel bot bij de overige partijen. Tot tevredenheid van de SP sloten de overige oppositiepartijen zich vorige maand aan en werd een gezamenlijk voorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van 10 november waarvan de strekking was om chronisch zieke en gehandicapte mensen met een minimum inkomen de hoge eigen bijdrage kwijt te schelden. 

Lees verder
11 november 2014

SP DIENT MOTIE VAN WANTROUWEN IN NA POLITIEKE DOODZONDE WETHOUDER SLUITER

Tijdens het zorgdebat  van maandagavond kon de SP niet  anders dan het indienen van  een motie van wantrouwen  tegen wethouder Johan Sluiter.  De motie werd ingediend nadat de wethouder de raad verkeerd bleef voorlichten met als doel een sociaal voorstel vanuit de oppositie te torpederen. 

Lees verder
10 november 2014

SP ‘Zorg voor de Jeugd onze zorg’

Afgelopen donderdag, 55 dagen voordat gemeenten verantwoordelijk worden voor de decentralisaties, stond de Jeugdnota  en verordening Jeugdhulp op de agenda.Het collegevoorstel was er één met alleen algemene uitgangspunten,een louter papieren werkelijkheid.
De SP fractie is van mening dat de raad als hoogste orgaan de touwtjes in handen moet houden echter de andere partijen bleken daar anders over te denken.De zorg voor de jeugd blijkt niet hun zorg.

Lees verder
12 oktober 2014

‘HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE’ LINGEWAARD DANKZIJ OPLETTENDHEID SP ALSNOG AANGEVRAAGD

Het ‘duwtje’ van de SP in Lingewaard om het college van B en W te doen bewegen om de ‘Huishoudelijke hulp toelage’ aan te vragen bij het rijk lijkt geholpen te hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier