h

Nieuws uit 2016

17 december 2016

SUCCES SP-PvdA-CDA: DE BIEB KOMT TERUG IN DE KLEINE KERNEN!

Foto: SP

Het voorstel van de PvdA, SP en CDA om de Bieb terug te laten keren in de kleine kernen werd tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 aangenomen.

Lees verder
17 december 2016

SUCCES SP LINGEWAARD: KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO/JEUGDZORG WORDT VERBETERD

Het klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugd wordt uitgebreid door ook de mening  van inwoners te vragen die tevergeefs een verzoek voor hulp hebben gedaan.

Lees verder
28 november 2016

AFTRAP NATIONAAL ZORGFONDS GESLAAGD

Foto: SP

Afgelopen zaterdag vond de aftrap van het Nationaal Zorgfonds plaats in Den Haag. Samen met bijna 4.000 activisten was ook SP Lingewaard aanwezig bij de landelijke manifestatie. De aftrap is de start van de ‘100-dagentour’ waarbij de komende 100 dagen vol ingezet wordt op het Nationaal ZorgFonds. Inzet voor de beweging voor het fonds zal ook doorgaan na de landelijke verkiezingen.

Lees verder
20 november 2016

BIEB IN DE KLEINE KERNEN VERDEELT RAAD

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen was het de PvdA en SP die gezamenlijk pleitten om een bibliotheek servicepunt met eigen collectie in Haalderen, Doornenburg en Angeren te realiseren. In de week erop volgend schaarde het CDA zich achter het PvdA/SP voorstel en werd mede-indiener.

Lees verder
16 november 2016

SP Lingewaard stelt vragen over ‘Blijverslening’

Voor ouderen met een eigen woning is het vaak moeilijk om de financiën rond te krijgen voor de aanpassingen die hun woning vereisen om er een levensloopbestendige woning van te maken. Vanaf 1 maart 2016 kunnen provincies en gemeenten de, zogenaamde, Blijverslening middels een revolverend fonds onderbrengen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Met de Blijverslening wordt ouderen de mogelijkheid geboden levensloopbestendige woningaanpassingen te kunnen financieren tegen zachte voorwaarden.Het gaat daarbij om aanpassingen die normaal gesproken niet door gemeenten vergoed worden. 

Lees verder
12 november 2016

SP op de bres voor veilig sporten in Lingewaard

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen, afgelopen donderdag, vestigde de SP naast zorg en woningbouw ook de aandacht op de sport. En dan met name op de rubbergranulaat kunstgrasvelden die momenteel omstreden zijn vanwege mogelijke gezondheid risico’s  bij het bespelen ervan. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier