h

Nieuws uit 2016

10 november 2016

Algemene Beschouwing Begroting 2017

Tevredenheid en zorgen. Deze twee woorden beschrijven de gevoelens bij de SP fractie.

Lees verder
8 november 2016

SP EN PVDA LINGEWAARD WILLEN DE BIEB TERUG IN DE KLEINE KERNEN

De PvdA en SP in Lingewaard willen de bibliotheek terug in de kleine kernen. Daarom dienen zij bij de Raadsvergadering over de Begroting aanstaande donderdag een Amendement in om daarvoor geld vrij te maken. Tijdens de raadsvergadering een week later, waar het bibliotheekbeleid op de agenda staat, zullen de beide fracties vervolgens gezamenlijk pleiten voor een servicepunt met eigen collectie in Haalderen, Doornenburg en Angeren. 

Lees verder
17 september 2016

SP Lingewaard start meldpunt over RSR

Foto: Flickr.com / Flickr.com

De Lingewaardse SP zet een meldpunt op over RSR revalidatieservice naar aanleiding van tal van klachten over het bedrijf uit Silvolde. De klachten variëren van lange wachttijden voor reparatie en het niet terug bellen als je met pech onderweg staat tot extra kosten voor het bellen met de RSR.

Lees verder
29 juli 2016

SP START ONDERZOEK ONDER VERPLEEGKUNDIGEN IN ZIEKENHUIZEN

Foto: Verpleegkundigen aan het werk / Flickr.com

Marktwerking en concurrentie hebben grote gevolgen voor het personeel dat werkt in de zorg. De SP wil weten hoe zorgpersoneel deze gevolgen ervaart. Daarom starten SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven een onderzoek onder de verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken.

Lees verder
22 juli 2016

RECHT OP SPECIAAL ONDERWIJS MAAKT EINDE AAN WILLEKEUR

Foto: SP

Leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben moeten daar altijd terecht kunnen. Daarom stelt SP-Kamerlid Tjitske Siderius voor om een recht op speciaal onderwijs in te voeren. ‘Het speciaal onderwijs is de parel van ons onderwijs maar heeft afgelopen jaren klap na klap gekregen. Uit elk onderzoek blijkt dat het zogenaamde passende onderwijs verwoestende effecten heeft gehad op het onderwijs.  Het is tijd om het experiment met knellend onderwijs te stoppen en het speciaal onderwijs in ere te herstellen.’

Lees verder
17 juli 2016

SP Lingewaard voorstellen 'bijbouw huurwoningen en demping huurprijzen' overgenomen

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Afgelopen donderdag stond de Nota Wonen op de raadsagenda. In die Nota was ook te lezen met welke inzet het college, namens de gemeente Lingewaard, de onderhandelingen in wilde gaan met de woningcorporaties en bewonersraad omtrent het huurbeleid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier