h

Nieuws uit 2015

14 juni 2015

Minima, maak gebruik van de Meedoen regeling!

Wanneer u van een erg laag inkomen moet rond zien te komen, is het vaak moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, juist ook mensen die het niet breed hebben.

Lees verder
10 juni 2015

Dossier HAP Zorg: De SP blijft strijden voor verbetering!

Foto: SP Lingewaard / SP Lingewaard

2011: Werkgroep SP Lingewaard start groot onderzoek onder de inwoners van Lingewaard naar de acute huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. Dit na vele klachten van de inwoners over de bereikbaarheid en het verkrijgen van zorg.

Lees verder
5 juni 2015

Bedankt dokter Timmers!

Vandaag beleven we de tot nu toe heetste dag van 2015. De rokjes en korte broeken mogen de kast weer uit en mensen zoeken massaal het strand en de terrasjes op.

Lees verder
17 mei 2015

SP VRAGEN & ANTWOORDEN COLLEGE 'HUURWONINGEN LINGEWAARD'

De wachttijden voor een sociale huurwoning in Lingewaard zijn te lang. Oorzaak: een tekort aan sociale huurwoningen. Veel vrijgekomen sociale huurwoningen worden op de markt gebracht. Er worden te weinig woningen, bedoeld als sociale huurwoning, bijgebouwd om de wachttijden voldoende terug te dringen. De doorstroming blijft onnodig achter. Het zijn de gevolgen, fors verergerd door de - door het kabinet ingevoerde - verhuurdersheffing.

Lees verder
17 mei 2015

PETITIE RED DE ZORG

De FNV is een petitie gestart voor het behoud van de zorg. Door de bezuinigingen van het kabinet raken steeds meer werknemers en zorgbehoevenden in het nauw. Tienduizenden banen dreigen te verdwijnen, waarmee ook velen de zorg die ze nodig hebben dreigen te verliezen. Verzorgingstehuizen sluiten, waardoor ouderen langer thuis moeten blijven. Tegelijkertijd wordt er op de thuiszorg bezuinigd. Ook verdwijnt er nog steeds veel geld in de zakken van zorgverzekeraars, in plaats van dat het naar zorg toe gaat. De zorg, iets waar iedereen die het nodig heeft recht op zou moeten hebben, wordt steeds meer tot een markt gemaakt. De SP steunt de petitie en roept leden en sympathisanten op deze te ondertekenen. Dit kan via deze website.

Lees verder
16 mei 2015

Vragen SP nav rapport 'Toekomst Presikhaaf Bedrijven'

Binnenkort wordt er door de gemeenten, deelnemend aan de gemeenschappelijke regeling PHB, beslist over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Ook Lingewaard neemt deel in deze gemeenschappelijke regeling. 206 inwoners uit Lingewaard werken bij of via Presikhaaf Bedrijven. Na aanleiding van het rapport Berenschot “Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet” stelt de Lingewaardse SP fractie de volgende vragen aan het college:

Lees verder

Pagina's

U bent hier