h

Nieuws van de afdeling

16 november 2015

SP in actie voor passend werk en goede begeleiding SW-ers

SP-ers uit Lingewaard en Arnhem voerden maandag 16 november actie voor passend werk en goede begeleiding bij de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Staatssecretaris Klijnsma kwam op werkbezoek bij de schoolmeubelfabriek in Arnhem. Zij ging in gesprek over de actieve rol die ondernemingen kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SP vindt dat nog steeds te weinig ondernemers hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Er is onvoldoende passend werk voor de 1.890 SW-medewerkers van Presikhaaf Bedrijven.

Lees verder
15 november 2015

SP REDT RIJKSGELDEN VOOR LINGEWAARDSE THUISHULPBANEN

Dankzij oplettendheid van de SP zijn de extra Rijksgelden voor behoud van thuishulpbanen gered. De SP trok bij het college aan de bel toen zij signalen hadden opgevangen dat het college vergeten was om de huishoudelijke hulp-toelage aan te vragen. Nadat de SP het college op de miskleun had gewezen werd de huishoudelijke hulp-toelage alsnog, doch maanden te laat, door het college aangevraagd bij het Ministerie van VWS. Lingewaard verkeerde maanden in onzekerheid of de toelage alsnog zou worden uitgekeerd. Het Ministerie streek de hand over het hart en keerde als nog uit. 

Lees verder
25 oktober 2015

Succes SP: Kosten urgentieverklaring minima vergoed

Er zijn situaties denkbaar waarin mensen met spoed een andere woonruimte nodig hebben. In dat geval kan men een urgentieverklaring aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie. Woningzoekenden met een urgentieverklaring krijgen voorrang. Dit geldt niet voor álle woningen. Bij woningen waarvoor dit niet het geval is, staat dat duidelijk aangegeven.

Lees verder
16 oktober 2015

SP Lingewaard opent meldpunt “Uw zorg, onze zorg”

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Lingewaard verantwoordelijk voor verschillende taken op het gebied van zorg en werk. Taken die eerst door de landelijke overheid of door de provincie werden geregeld zijn nu een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden.

Lees verder
16 oktober 2015

SP Lingewaard stelt schriftelijke vragen over de Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeente. Nu, ruim 9 maanden verder, is het tijd voor  vragen aan het college omtrent de stand van zaken van de uitvoering.

Lees verder
7 oktober 2015

Raad Lingewaard: vertrouwen in slecht functionerend Workfast

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober sprak de gemeenteraad vertrouwen uit in commercieel re-integratiebedrijf Workfast door het SP voorstel ‘het contract met Workfast, dat loopt tot 1 januari 2016, niet te verlengen’, weg te stemmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier