h

Nieuws van de afdeling

22 juli 2016

RECHT OP SPECIAAL ONDERWIJS MAAKT EINDE AAN WILLEKEUR

Foto: SP

Leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben moeten daar altijd terecht kunnen. Daarom stelt SP-Kamerlid Tjitske Siderius voor om een recht op speciaal onderwijs in te voeren. ‘Het speciaal onderwijs is de parel van ons onderwijs maar heeft afgelopen jaren klap na klap gekregen. Uit elk onderzoek blijkt dat het zogenaamde passende onderwijs verwoestende effecten heeft gehad op het onderwijs.  Het is tijd om het experiment met knellend onderwijs te stoppen en het speciaal onderwijs in ere te herstellen.’

Lees verder
17 juli 2016

SP Lingewaard voorstellen 'bijbouw huurwoningen en demping huurprijzen' overgenomen

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Afgelopen donderdag stond de Nota Wonen op de raadsagenda. In die Nota was ook te lezen met welke inzet het college, namens de gemeente Lingewaard, de onderhandelingen in wilde gaan met de woningcorporaties en bewonersraad omtrent het huurbeleid.

Lees verder
10 juli 2016

SP Lingewaard: 'Zorggeld alleen naar Zorg!'

Foto: SP

Afgelopen stemde de SP tegen de Kadernota vanwege het voorsorteren op het ontschotten van het sociaal domein. Daardoor zou het zorggeld ook ingezet kunnen worden voor de bouw van een sportkantine of voor nieuw straatwerk in een wijk. Wat de SP betreft worden dat soort zaken niet uit de zorg-pot betaald. Geen van de anderen partijen liet blijken dat zij, net als de SP, van mening zijn dat zorggeld alleen maar in zorg geïnvesteerd mag worden.

Lees verder
25 juni 2016

Inzet SP Lingewaard leidt tot tegemoetkoming meerkosten WMO

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor gebruik van WMO voorzieningen. Dit blijkt uit nieuw beleid gemaakt door het college als gevolg van inzet van de SP tijdens de politieke avond van 9 juni.

Lees verder
21 juni 2016

SP Lingewaard stelt vragen over De Karmel

Sinds mei 2016 is zorgorganisatie de Karmel negatief in de publiciteit. De Karmel is een zorgorganisatie met gezinshuizen in Angeren, Huissen, Gendt en Doornenburg. De Karmel is een WLZ erkende zorgaanbieder die wonen, dagbesteding en ambulante dienstverleningen aanbiedt aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Wonen gebeurt in zelfstandige kleinschalige gezinshuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen. Gezinsouders zijn zelfstandige ondernemers binnen De Karmel.

Lees verder
11 juni 2016

SP Lingewaard in actie voor het Nationaal Zorgfonds

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Vandaag was de Lingewaardse SP weer op pad  voor het Nationaal Zorgfonds. In Gendt werden informatie bladen deur aan deur bezorgd en in het winkelcentrum werden mensen gevraagd wat ze van de zorgverzekering en het eigen risico vonden. Daarnaast werd het alternatief, het Nationale Zorgfonds, besproken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier