h

Nieuws van de afdeling

14 juli 2013

OOK LINGEWAARD STEUNT SP-PLAN 'GELDERLAND BOUWT MEE'

Naast de woningcorporaties Waardwonen en Woonstichting Gendt heeft nu ook de gemeente Lingewaard aangegeven het SP plan ‘Gelderland bouwt mee’ te steunen en dit graag te betrekken bij een brede aanpak van problematiek op de woningmarkt.

Lees verder
14 juli 2013

SP ACTIE VOOR HUISARTSENPOST LINGEWAARD VOORTVAREND VAN START GEGAAN

De SP actie voor een Huisartsenpost (HAP) in Lingewaard dat tot medio april 2014 wekelijks plaats gaat vinden in alle kernen is gistermiddag voortvarend van start gegaan. In het centrum van Bemmel werden de eerste 200 handtekeningen opgehaald. Gesprekken met de handtekeningzetters leverden ook nieuwe melding van incidenten en ongelukken op.

Lees verder
8 juli 2013

HUISARTSEN 'INWONERS LINGEWAARD WORDT SCHIJNVEILIGHEID AANGEBODEN'

Inwoners van Lingewaard waarbij acute huisartsenzorg noodzakelijk is, zijn buiten kantooruren aangewezen op een Huisartsenpost(HAP) gelegen op een industrieterrein in Elden bij Arnhem. Uit onderzoek van de SP onder 500 inwoners van Lingewaard, verdeeld over alle kernen, blijkt dat voor 11 procent van de Lingewaarders deze zorg niet of nauwelijks te bereiken is. Enkele huisartsen melde zich bij de SP om hun zorgen kenbaar te maken. Al meerdere inwoners uit Lingewaard zouden onnodig op de operatietafel zijn beland. ‘De burgers van Lingewaard wordt een schijnveiligheid aangeboden’ aldus de betreffende artsen.  Lingewaardse huisartsen geven aan dat zij  bereid zijn mee te werken aan de realisering van een HAP in Lingewaard.

Lees verder
29 juni 2013

DE DUPE VAN LINGEWAARDS WMO AFBRAAK BELEID? MELD U!

Onder het mom van ‘meer eigen verantwoordelijkheid’ bezuinigt de gemeente Lingewaard hard op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Zo wordt onder andere gesneden in zorg, individuele hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook worden er forse, voor veel gebruikers  onbetaalbare,  eigen bijdragen gevraagd voor het voorzieningen- en hulpaanbod.

Lees verder
11 juni 2013

SP LINGEWAARD STELT COLLEGE VRAGEN OVER GELDERS SP VOORSTEL 'GELDERLAND BOUWT MEE'

Vanuit Provinciale staten van Gelderland is door de SP-fractie onlangs een plan ingediend om de bouw te stimuleren. Door het instellen van een investeringsfonds voor de sociale woningbouw door de provincie kunnen corporaties weer investeren. De SP hoopt op brede steun voor het plan, ook vanuit gemeente Lingewaard, zodat de provincie Gelderland nu eens echt het verschil kan maken.

Lees verder
6 mei 2013

SP LINGEWAARD ORGANISEERT THEMA-AVOND VEILIGHEID

Voor de SP is veiligheid een erg belangrijk issue. Mensen moeten niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig kunnen voelen. Veiligheid kent vele facetten, in de reeks thema avonden over veiligheid wordt er ditmaal vooral ingegaan op het effectief en efficiënt bestrijden van overlast en criminaliteit lokaal en regionaal. Gastspreker SP wethouder Luuk van Geffen(foto)uit Arnhem zal in dit kader onder andere een presentatie geven over het Veiligheidshuis en de rol en betekenis hiervan in de regio. Ad Houtzager, bestuurslid SP Lingewaard en freelance docent Opleidingsinstituut DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), zal daarna ingaan op de effecten van de bezuinigingen op justitie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier