h

Nieuws van de afdeling

16 mei 2015

Vragen SP nav rapport 'Toekomst Presikhaaf Bedrijven'

Binnenkort wordt er door de gemeenten, deelnemend aan de gemeenschappelijke regeling PHB, beslist over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Ook Lingewaard neemt deel in deze gemeenschappelijke regeling. 206 inwoners uit Lingewaard werken bij of via Presikhaaf Bedrijven. Na aanleiding van het rapport Berenschot “Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet” stelt de Lingewaardse SP fractie de volgende vragen aan het college:

Lees verder
7 mei 2015

Zaterdag 9 mei: SP&Vakbond

Op zaterdag 9 mei organiseert de SP opnieuw een dag over de SP & Vakbond. FNV-bestuurder Ruud Kuin komt met een toelichting op de plannen van de bond: onder andere de start op 1 mei van een volkspetitionnement voor de zorg en de campagne Young & United. Paul Ulenbelt en Emile Roemer zullen namens onze partij het woord voeren. Ben je SP lid en wil je daarbij zijn? Schrijf je dan in via spnet.

Lees verder
7 mei 2015

DOCENT SPECIAAL ONDERWIJS? DOE MEE MET HET ONDERZOEK VAN DE SP

De SP start een onderzoek onder docenten in het speciaal onderwijs. Sinds de invoering van het zogenaamde passend onderwijs hoort de SP steeds meer verhalen van leerkrachten dat de zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs niet goed geregeld is. Ook hebben docenten steeds minder tijd om onderwijs te geven door de toenemende bureaucratie. Siderius wil heel graag van de leerkrachten zelf horen of dit incidenten zijn of structurele problemen.

Lees verder
7 mei 2015

SP-ONDERZOEK: HUREN ZIJN TE HOOG

Voor een meerderheid van de huurders dreigt de huur onbetaalbaar te worden. Dat blijkt uit het vandaag door de SP gepresenteerde rapport ‘Huur te Duur’. SP-Kamerlid Sadet Karabulut eist van minister Blok dat hij de problemen van huurders snel serieus neemt. ‘Het water staat huurders tot aan de lippen. Dit onderzoek laat zien dat het roer nu om moet. De minister moet werk van maken van huurverlaging en de verhuurdersheffing stoppen.’

Lees verder
7 mei 2015

Teken voor de publieke basisverzekering

De zorgverzekeraars verspillen jaarlijks honderden miljoenen aan reclame en klantenbinding, maken winsten, willen beslissen waar u uw zorg krijgt en gaan op de stoel van artsen zitten. Het is hoog tijd dat we de enorme macht van de zorgverzekeraars breken. Dan pakken we de zeggenschap over de zorg terug.

Lees verder
6 mei 2015

Op de bres voor de brandweer

 Afgelopen donderdag werd de raad  door het college verzocht  in te  stemmen met het voorgenomen  besluit van het Algemeen Bestuur  van de VGGM om akkoord te gaan  met het, door de directeur van de  brandweer Gelderland-Midden,  opgesteld plan over de  doorontwikkeling repressieve organisatie (DRO).
 

Lees verder

Pagina's

U bent hier