h

Nieuws van de afdeling

24 maart 2013

GELDERLAND (VOORLOPIG) SCHALIEGASVRIJ!

De Staten van Gelderland hebben zich duidelijk uitgesproken. Er mag in Gelderland voorlopig nog geen schaliegas of steenkoolgas gewonnen worden. Eerst moeten de consequenties duidelijk in kaart zijn gebracht voordat er überhaupt verder over gesproken kan worden. De uitkomsten dienen vastgelegd te worden in de Omgevingsvisie. Dit besluit volgde op het debatverzoek schaliegas van GL, SP en CU.

Lees verder
21 februari 2013

ERIC VAN KAATHOVEN GASTSPREKER BIJ THEMA-AVOND NATUUR&MILIEU

Zorgen voor de natuur en denken om het milieu, voor de SP is dat een vanzelfsprekende vorm van solidariteit met toekomstige generaties en andere bewoners van onze planeet.


Er is veel mooie natuur te beleven in Lingewaard. Denk aan de mooie bomen in de kernen en de mooie natuur langs de dijken, in de uiterwaarden, de prachtige oevers langs de Linge, de laanbeplantingen, de bomen in dorpskernen en hoogstambongerds en park Lingezegen dat in ontwikkeling is. Maar wat betekent nieuwe ontwikkelingen als de verlenging van de A15 voor de natuur en milieu? Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van de zandwinning in de Bemmelse uiterwaarden? Is de grootschalige milieu verontreiniging in de Bemmelse uiterwaarden een gevaar voor de volksgezondheid ,flora en fauna? Wat is de toekomst van de biovergister? Waarom zijn megastallen ongewenst ?

Lees verder
21 januari 2013

ALEX MINK GASTSPREKER BIJ THEMA-AVOND RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

Hoe kan door middel van een groot aantal spelregels een ruimte planmatig benut en ingericht worden? Hierbij uiteraard rekening houdend met individuele en gemeenschappelijke belangen. En hoe kan de wisselwerking 'samenleving' en 'ruimte' geoptimaliseerd worden? Groei vraagt een adequate infrastructuur. Om de infrastructuur op dit niveau te krijgen zijn echter oplossingen nodig die betaalbaar, duurzaam en voor alle belangengroepen aanvaardbaar zijn. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en hoe gaat de SP provinciaal maar ook in Lingewaard hier de komende tijd mee om?

Lees verder
14 december 2012

RAAD LINGEWAARD WEIGERT VERTREKBONUS STADSREGIOBAAS AF TE KEUREN

De moties van de SP,B06-L2000 en Lingewaard.NU waarin voorgesteld werd dat ook Lingewaard zich uit gaat spreken tegen de bovenwettelijk vertrekpremie van Stadsregiovoorzitter Jaap Modder (PvdA) hebben het niet gehaald.

Lees verder
6 december 2012

ONDERZOEK SP LINGEWAARD WIJST UIT:LINGEWAARDERS WILLEN EIGEN HUISARTSENPOST!

De inwoners van Lingewaard zijn erg ontevreden over de bereikbaarheid van de acute huisartsenzorg buiten kantoor uren . Voor vele onder hen is deze acute zorg slecht tot niet te bereiken. De Lingewaarders willen een eigen huisartsenpost in de gemeente.

Lees verder
27 oktober 2012

THEMA AVOND ‘SP EN DE BRANDWEER’

De SP en de brandweer hebben iets met elkaar en dat gaat verder dan de kleur rood. Al jarenlang kunnen brandweerlieden rekenen op steun van de SP . Brandweerlieden vormen immers de kern van een van de meest belangrijke maatschappelijke voorzieningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier