h

Nieuws van de afdeling

8 december 2020

SP vraagt Lingewaarders naar ervaring met de WMO

De hulpdienst van de Lingewaardse SP vraagt zorgbehoevenden naar hun ervaringen met de WMO. Dat met als doel om een beter beeld te krijgen van de recente uitvoering van WMO beleid, deze waar nodig te verbeteren en te helpen bij het verkrijgen van nodige zorg als dat gewenst wordt.

Lees verder
19 november 2020

Succes SP: GEDUPEERDEN TOESLAGENAFFAIRE MOGEN SCHADEVERGOEDING HOUDEN

Lingewaardse slachtoffers van de toeslagenaffaire die rond moeten komen van een bijstandsuitkering  hoeven niet langer te vrezen dat de voor de kerst, door het Rijk uitgekeerde, schadevergoeding verrekend wordt met bijstandsuitkering. Het SP voorstel om zo’n verrekening te voorkomen is door de Lingewaardse raad aangenomen. 

Lees verder
14 november 2020

SP ‘Ook mantelzorgers verdienen extra waardering in coronatijd’

Lingewaard ontvangt vanuit het Rijk en de provincie 1.3 miljoen euro ondersteuningsgeld bedoeld om ondernemers, ambtenaren, organisaties én inwoners in coronatijd te ondersteunen. Omdat vele mantelzorgers onder nog hogere druk dan normaal zijn komen te staan als gevolg van corona is de SP van mening dat ook deze inwoners in aanmerking moeten komen voor een deel van het ondersteuningsgeld. Daarom dient de SP tijdens de raadsvergadering van 19 november een voorstel in, met als doel het mantelzorgcompliment eenmalig te verhogen met 100 euro. Dit bedrag dient als een stukje extra waardering voor de mantelzorgers. Daarnaast blijft de SP zich natuurlijk ook inzetten voor het beter ontlasten van mantelzorgers.

Lees verder
8 november 2020

SP wijst Begroting 2021 af vanwege verschraling sociale voorzieningen

De SP heeft afgelopen donderdag niet ingestemd met de Begroting 2021. Dat vooral vanwege de grote bezuinigingen op het sociaal domein. Bezuinigingen die tot verschraling van voorzieningen voor vooral de meest kwetsbare mensen leiden.

Lees verder
4 november 2020

SP ‘Stop gebruik landbouwgif op gemeentelijke gronden’

De SP dient vanavond een voorstel in om het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat te verbieden op de gronden die door de gemeente verpacht  worden. Dat omdat het gebruik van het gif tot aantoonbare schade leidt bij mens, dier en milieu.

Lees verder
20 oktober 2020

SP: ‘Gendtse Waard verdient beter’

Foto: Brian Claassen / Brian Claassen

Afgelopen donderdag stond de besluitvorming omtrent herinrichtingsplan Gendtse Waard op de raadsagenda. Na uitvoering van het plan zal het westelijk deel van de Gendtse Waard grotendeels uit water bestaan. Het betreft een wateroppervlakte van 76 hectares, vergelijkbaar met het oppervlakte van ongeveer 152 voetbalvelden. Dat met grote waterplassen met variërende dieptes tot 26 meter diep. De mate van de ontgronding deed de SP en de PvdA tegen het plan stemmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier