h

Nieuws van de afdeling

8 juli 2021

Coalitie gunt mensen in de bijstand geen vrijstelling van kleine giften

Soms worden mensen in de bijstand wel eens een tas met boodschappen van een familielid, vriend of kennis aangeboden. Deze gift moet dan, volgens de regels, gemeld worden bij de gemeente die de geldelijke waarde aftrekt van de uitkering. De betreffende bijstandsgerechtigde schiet er dan feitelijk gezien niks mee op. Als de regel niet gevolgd wordt en de gemeente komt daarachter dan riskeert de bestandsgerechtigde een terugvordering van de bijstandsuitkering en een forse boete. Deze regel is door tal van gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen, al geschrapt omdat het hulp aan de minstbedeelden blokkeert en kan leiden tot nog meer financiële problemen van bijstandsgerechtigden en tot extra kosten voor de gemeente.

Lees verder
21 juni 2021

SP: 'EIGEN RISICO MOET NIET OMHOOG MAAR NAAR NUL'

Elk jaar stijgt het eigen risico mee met de zorgkosten. In 2017 besloot het kabinet, onder hoge druk van vooral de SP, om het eigen risico in de zorg te bevriezen op 385 euro. Daardoor is het eigen risico de afgelopen jaren niet gestegen. Vanaf 1 januari dreigt een nieuwe stijging van het eigen risico als de politiek niet ingrijpt. Mensen die (chronisch) ziek zijn gaan dan bijna 400 euro betalen. Het mag niet gebeuren dat omdat de formatie zo lang duurt het eigen risico stijgt omdat er niets geregeld wordt. De SP komt daarom vandaag met twee voorstellen. Een voorstel om deze nieuwe stijging te stoppen én een initiatiefwet om het eigen risico uit de zorg te halen.

Lees verder
18 juni 2021

Groene woonwijk Zandsestraat aanwinst voor Bemmel

Foto: SP

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het woningbouwplan Zandsestraat Bemmel. Het betreft een plan voor realisatie van een nieuwe groene wijk met 85 woningen waarbij gebouwd wordt in alle huur- en koopsegmenten. 

Lees verder
27 december 2020

Schot in woningbouwplan Doornenburg

Foto: SP

Lingewaard kent een grote vraag naar huur en koopwoningen in alle segmenten voor jong en oud. Bijbouwen in iedere kern is hard nodig om aan de behoefte te voldoen. Zo ook in Doornenburg.

Lees verder
15 december 2020

SP wijst verschraling doelgroepenvervoer af

Afgelopen donderdag heeft de SP, anders dan alle andere partijen, tegen de Wmo-verordening Doelgroepenvervoer gestemd. Dat vanwege de verschraling van dit vervoer door het aantal te reizen kilometers te verlagen van 2000 km naar 1500 km per jaar. 

Lees verder
12 december 2020

Gezamenlijke inzet SP en PvdA leidt tot verbetering Wmo-plan college

Afgelopen donderdag werd de verordening maatschappelijke ondersteuning, waarin de regels voor de WMO staan opgenomen, voorgelegd aan de Lingewaardse raad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier