h

Nieuws van de afdeling

14 juni 2020

SP LINGEWAARD IN ACTIE TEGEN HUURVERHOGINGEN

Foto: SP

Afgelopen week zijn vrijwilligers van SP Lingewaard op pad geweest in de wijken waar veel huurders wonen. Daarbij gingen de SP-ers in gesprek met huurders waarbij ook gewezen werd op de mogelijkheid om de petitie ‘0% is genoeg’ te tekenen. De SP dringt er in de Tweede Kamer op aan om de huurverhoging terug te draaien. Daarbij helpt de steun van de huurders.  

Lees verder
11 juni 2020

SP voorstel 'Stop de verdozing van Lingewaard' helaas verworpen

Foto: SP

De meerderheid van politiek Lingewaard wil graag XXL-distributieloodsen aantrekken. Het gaat daarbij om 4 of meer hectare metende distributieloodsen. Deze zouden gerealiseerd moeten worden in het buitengebied tussen Huissen en Bemmel. Dat met als gevolg dat daar eenzelfde soort 'verdozing’ gaat plaats vinden als op Park 15 tussen Elst en Oosterhout. De SP ziet dit als een te grote aanslag op het Lingewaards landschap. En diende daarom, tijdens de raadsvergadering van 11 juni, een voorstel in om de komst van de 4 of meer hectare metende distributieloodsen te voorkomen. Het SP voorstel ‘Stop de verdozing van Lingewaard’ kon alleen op steun van GL en D66 rekenen waardoor deze verworpen werd. 

Lees verder
16 april 2020

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN ALLEEN APPLAUS

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder
14 april 2020

Verhuizing Bordbusters kans voor een nieuwe Huissense wijk met 170 tot 250 woningen

Foto: SP

De firma Bordbusters gaat verhuizen van de Huissense Polseweg naar bedrijventerrein Agropark. De SP ondersteund het idee van het college om op de vrijgekomen ruimte een nieuwe woonwijk met 170 tot 250 woningen te laten verrijzen. Wanneer het zover is zal de SP inzetten op een groene woonwijk met huur- en koopwoningen in alle prijssegmenten.

Lees verder
7 maart 2020

Voorstel SP 'behoud parkeerplaatsen Raadhuisplein Huissen' verworpen

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het collegevoorstel om het aantal parkeerplaatsen op het Huissense raadsplein tegen de zin van bezoekers en ondernemers minstens te halveren. Het daardoor ontstane tekort aan parkeerplaatsen zou dan opgelost moeten worden met een nieuw te bouwen parkeerkelder op de Aloysiuslocatie, aan de overzijde van de Langekerkstraat. Het door de SP ingediende voorstel om dit onderdeel uit het centrumplan te schrappen werd helaas verworpen.

Lees verder
6 maart 2020

Gronddebacle Lingewaard: doofpotpolitiek wint van transparantie

Er komt geen raadsenquête naar aanleiding van het gronddebacle Muijland in 2010. De partijen die toentertijd betrokken waren bij de zeer dubieuze gronddeal verworpen het voorstel tot grondig onderzoek welke ingediend was door de SP, in 2010 nog geen raadspartij, en B06. De twee oppositiepartijen diende het onderzoeksvoorstel in met als doel dat de gemeenteraad met behulp van de uitkomsten lering kan trekken om zo een nieuw peperduur gronddebacle te voorkomen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier