h

Nieuws van de afdeling

4 november 2020

SP ‘Stop gebruik landbouwgif op gemeentelijke gronden’

De SP dient vanavond een voorstel in om het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat te verbieden op de gronden die door de gemeente verpacht  worden. Dat omdat het gebruik van het gif tot aantoonbare schade leidt bij mens, dier en milieu.

Lees verder
20 oktober 2020

SP: ‘Gendtse Waard verdient beter’

Foto: Brian Claassen / Brian Claassen

Afgelopen donderdag stond de besluitvorming omtrent herinrichtingsplan Gendtse Waard op de raadsagenda. Na uitvoering van het plan zal het westelijk deel van de Gendtse Waard grotendeels uit water bestaan. Het betreft een wateroppervlakte van 76 hectares, vergelijkbaar met het oppervlakte van ongeveer 152 voetbalvelden. Dat met grote waterplassen met variërende dieptes tot 26 meter diep. De mate van de ontgronding deed de SP en de PvdA tegen het plan stemmen.

Lees verder
19 oktober 2020

Succes SP ‘Geen huurprijsstijging boven inflatiecorrectie inzet bij prestatieafspraken

Tijdens de raadsvergadering omtrent de Nota Wonen stelde de SP voor dat het college zich bij de jaarlijkse prestatieafspraken inzet op een maximum huurprijsstijging die de inflatiecorrectie niet overstijgt. Dat om een forse verhoging van de huurprijzen te voorkomen. Het voorstel dat van meet af aan ondersteund werd door de PvdA, GL en D66 werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
18 oktober 2020

Voorstel oppositie 'meer bijbouw betaalbare sectorwoningen' verworpen

In gelul kun je niet wonen. Meer dan ooit is deze uitspraak van Jan Schaefer van toepassing, helaas ook in Lingewaard. Want waar alle partijen tegenwoordig de mond vol hebben van ‘betaalbaar bouwen’, ‘meer sociale huurwoningen’ en ‘bouwen naar behoefte’, stemt de meerderheid van de raad doodleuk tegen voorstellen om precies dát te doen. Dat terwijl we echt moeten zorgen voor meer betaalbare woningen in Lingewaard. Zodat ook de jongeren hier een woning kunnen huren of kopen en ouderen kleiner kunnen gaan wonen als ze dat willen. Zodat mensen die met spoed een woning nodig hebben dat ook tijdig kunnen krijgen.

Lees verder
8 oktober 2020

Gezamenlijke inzet SP, D66 PvdA, GL voor meer betaalbare sector woningen in Lingewaard

Foto: Brian Claassen / Brian Claassen

Op donderdag 15 oktober aanstaande behandelt de gemeenteraad van Lingewaard de Nota Wonen. In deze nota legt de raad onder meer vast welke woningen er de komende tien jaar gebouwd moeten worden. D66, GL, PvdA en SP willen dat er meer betaalbare woningen komen en doen daarom een aantal voorstellen.

Lees verder
7 oktober 2020

SP: 'uitstellen verbod op varend ontgassen onacceptabel'

Foto: Agnes Lewe / gelderland.sp.nl

De SP wil van het Gelderse provinciebestuur weten wat ze vinden van het uitstel van het verbod op varend ontgassen. Daarover heeft de Statenfractie op 23 september vragen gesteld. In Gelderland is het varend ontgassen op onze rivieren al jaren een punt van zorg. Sinds 2017 is er een provinciaal verbod op het varend ontluchten door binnenvaartschepen waarbij giftige stoffen vrij komen in de buitenlucht maar dat kan de provincie niet zelf handhaven. De SP vindt het onacceptabel dat de landelijke regels met een jaar zijn uitgesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier