h

Nieuws van de afdeling

18 juni 2021

Groene woonwijk Zandsestraat aanwinst voor Bemmel

Foto: SP

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het woningbouwplan Zandsestraat Bemmel. Het betreft een plan voor realisatie van een nieuwe groene wijk met 85 woningen waarbij gebouwd wordt in alle huur- en koopsegmenten. 

Lees verder
27 december 2020

Schot in woningbouwplan Doornenburg

Foto: SP

Lingewaard kent een grote vraag naar huur en koopwoningen in alle segmenten voor jong en oud. Bijbouwen in iedere kern is hard nodig om aan de behoefte te voldoen. Zo ook in Doornenburg.

Lees verder
15 december 2020

SP wijst verschraling doelgroepenvervoer af

Afgelopen donderdag heeft de SP, anders dan alle andere partijen, tegen de Wmo-verordening Doelgroepenvervoer gestemd. Dat vanwege de verschraling van dit vervoer door het aantal te reizen kilometers te verlagen van 2000 km naar 1500 km per jaar. 

Lees verder
12 december 2020

Gezamenlijke inzet SP en PvdA leidt tot verbetering Wmo-plan college

Afgelopen donderdag werd de verordening maatschappelijke ondersteuning, waarin de regels voor de WMO staan opgenomen, voorgelegd aan de Lingewaardse raad.

Lees verder
8 december 2020

SP vraagt Lingewaarders naar ervaring met de WMO

De hulpdienst van de Lingewaardse SP vraagt zorgbehoevenden naar hun ervaringen met de WMO. Dat met als doel om een beter beeld te krijgen van de recente uitvoering van WMO beleid, deze waar nodig te verbeteren en te helpen bij het verkrijgen van nodige zorg als dat gewenst wordt.

Lees verder
19 november 2020

Succes SP: GEDUPEERDEN TOESLAGENAFFAIRE MOGEN SCHADEVERGOEDING HOUDEN

Lingewaardse slachtoffers van de toeslagenaffaire die rond moeten komen van een bijstandsuitkering  hoeven niet langer te vrezen dat de voor de kerst, door het Rijk uitgekeerde, schadevergoeding verrekend wordt met bijstandsuitkering. Het SP voorstel om zo’n verrekening te voorkomen is door de Lingewaardse raad aangenomen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier