h

Nieuws van de afdeling

31 januari 2020

Stemmingen moties en amendementen raadsvergadering 30 januari 2020

Motie:  ‘Waarden gedreven inspiratiedocument meenemen bij vervolgtraject omgevingsvisie’

Lees verder
17 januari 2020

SP stelt het Lingewaards college vragen over niet ondertekenen van het ‘Schone Lucht Akkoord’

Het college van Lingewaard heeft het nieuwe akkoord over schone lucht niet ondertekend. Dat tot teleurstelling van de Lingewaardse SP die het college via schriftelijke vragen om uitleg vraagt.

Lees verder
22 december 2019

SUCCES SP: VERBOD OP VAREND LOZEN VAN GIFTIGE STOFFEN

Foto: Maurits Gemmink / sp.nl

Het MilieuAlarm Team van de SP kan onder leiding van SP-Kamerlid Cem Lacin een mooi succes op zijn conto schrijven. Het voorstel van de SP om varend ontgassen van giftige stoffen verboden te maken per 1 juli 2020 is dinsdag in de Tweede Kamer aangenomen. Schepen lozen giftige restgassen op de Nederlandse rivieren met alle gevolgen van dien voor mensen en milieu. Lacin: ‘Nu kunnen schepen nog stoffen vrij lozen in het water en in de lucht. Dat is veel goedkoper dan naar een installatie varen waar dat veilig en schoon kan gebeuren. Ook schippers en met name het scheepspersoneel dat op het dek werkt wordt hierdoor blootgesteld aan giftige gassen. Doordat deze motie is aangenomen staan straks mensen weer centraal en niet de winsten van rederijen.’

Lees verder
15 december 2019

GEMEENTERAAD LINGEWAARD UNANIEM VOOR AFSCHAF (VER)HUURDERHEFFING

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 12 december diende de SP een voorstel in waarin het college verzocht werd om er bij het Rijk op aan te dringen de (ver)huurderheffing af te schaffen. Dat in samenwerking met de Gelderse gemeenten, Woningcorporaties, het IPO en de VNG. Het SP voorstel werd unaniem door de Lingewaardse gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
13 december 2019

SP wijst het korten op de AVAN kilometers af

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, 12 december, heeft de SP als enige Lingewaardse partij tegen het bezuinigingsplan op het sociaal domein gestemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier