h

Nieuws van de afdeling

27 juni 2019

SP stemt niet in met Kadernota 2020 vanwege verkeerde prioriteiten college

Afgelopen woensdag, 26 juni, stond de Kadernota op de Lingewaardse raadsagenda. In deze nota staat beschreven welke plannen het college voor ogen heeft. Omdat het college niet het publiekelijk belang, maar dat van de gemeenteraad en bedrijven voorop stelt, kon de SP niet instemmen met de Kadernota.

Lees verder
25 juni 2019

SUCCES: GEEN MARKT IN DE AMBULANCEZORG!

Foto: SP

De dreigende aanbestedingen in de ambulancezorg zijn van de baan. De minister van Medische Zorg en Sport kiest in plaats daarvan voor een permanente gunning, wat betekent dat aanbieders van ambulancezorg niet met elkaar hoeven te concurreren. Eindelijk is het besef doorgedrongen dat de markt geen plaats heeft in de ambulancezorg!

Lees verder
4 juni 2019

Brian Claassen nieuwe fractievoorzitter SP Lingewaard

Foto: Maurits Gemmink

Brian Claassen is de nieuwe fractievoorzitter van de vier zetels tellende Lingewaardse SP fractie. Hij volgt Carla Claassen op die als lid van Provinciale Staten onverwacht het fractievoorzitterschap van de Gelderse SP-fractie moest overnemen. Dat als gevolg van ernstige ziekte van Gelderse SP fractievoorzitter Peter de Vos. Ter voorkoming van mogelijk in de knel komen met de hiermee samenhangende extra taken, heeft zij, in samenspraak met de fractie, met ingang van heden haar fractievoorzitterschap overgedragen. Carla Claassen blijft behouden voor de Lingewaardse SP fractie waar zij zich vooral blijft focussen op het sociaal domein.

Lees verder
22 mei 2019

SUCCES SP: PROVINCIE GAAT DE GROOTSCHALIGE BOMENKAP IN GELDERLAND ONDERZOEKEN

Vandaag tijdens de Statenvergadering stemde alle partijen in met het voorstel voor onderzoek naar de grootschalige bomenkap in Gelderland. De SP had het voorstel samen met FvD ingediend, uit zorgen om de grootschalige natuurafbraak die momenteel plaatsvindt.

Lees verder
7 april 2019

SP voorstel voor gebruikers Doelgroepenvervoer omarmd door college

Afgelopen donderdag heeft het college het SP voorstel om zich bij de BVO-DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen) stevig in te spannen voor de gebruikers van het Doelgroepenvervoer omarmd.

Lees verder
5 april 2019

SP stemt, na toezeggingen, in met nieuw plan grondstoffenbeleid

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het voorstel ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’. Het betreft nieuw grondstoffenbeleid bedoeld om milieudoelstellingen te halen en kostenstijgingen, door stijging verbrandingsbelasting en stijging verwerkingskosten, te drukken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier