h

Nieuws van de afdeling

11 juni 2013

SP LINGEWAARD STELT COLLEGE VRAGEN OVER GELDERS SP VOORSTEL 'GELDERLAND BOUWT MEE'

Vanuit Provinciale staten van Gelderland is door de SP-fractie onlangs een plan ingediend om de bouw te stimuleren. Door het instellen van een investeringsfonds voor de sociale woningbouw door de provincie kunnen corporaties weer investeren. De SP hoopt op brede steun voor het plan, ook vanuit gemeente Lingewaard, zodat de provincie Gelderland nu eens echt het verschil kan maken.

Lees verder
6 mei 2013

SP LINGEWAARD ORGANISEERT THEMA-AVOND VEILIGHEID

Voor de SP is veiligheid een erg belangrijk issue. Mensen moeten niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig kunnen voelen. Veiligheid kent vele facetten, in de reeks thema avonden over veiligheid wordt er ditmaal vooral ingegaan op het effectief en efficiënt bestrijden van overlast en criminaliteit lokaal en regionaal. Gastspreker SP wethouder Luuk van Geffen(foto)uit Arnhem zal in dit kader onder andere een presentatie geven over het Veiligheidshuis en de rol en betekenis hiervan in de regio. Ad Houtzager, bestuurslid SP Lingewaard en freelance docent Opleidingsinstituut DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), zal daarna ingaan op de effecten van de bezuinigingen op justitie.

Lees verder
24 maart 2013

GELDERLAND (VOORLOPIG) SCHALIEGASVRIJ!

De Staten van Gelderland hebben zich duidelijk uitgesproken. Er mag in Gelderland voorlopig nog geen schaliegas of steenkoolgas gewonnen worden. Eerst moeten de consequenties duidelijk in kaart zijn gebracht voordat er überhaupt verder over gesproken kan worden. De uitkomsten dienen vastgelegd te worden in de Omgevingsvisie. Dit besluit volgde op het debatverzoek schaliegas van GL, SP en CU.

Lees verder
21 februari 2013

ERIC VAN KAATHOVEN GASTSPREKER BIJ THEMA-AVOND NATUUR&MILIEU

Zorgen voor de natuur en denken om het milieu, voor de SP is dat een vanzelfsprekende vorm van solidariteit met toekomstige generaties en andere bewoners van onze planeet.


Er is veel mooie natuur te beleven in Lingewaard. Denk aan de mooie bomen in de kernen en de mooie natuur langs de dijken, in de uiterwaarden, de prachtige oevers langs de Linge, de laanbeplantingen, de bomen in dorpskernen en hoogstambongerds en park Lingezegen dat in ontwikkeling is. Maar wat betekent nieuwe ontwikkelingen als de verlenging van de A15 voor de natuur en milieu? Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van de zandwinning in de Bemmelse uiterwaarden? Is de grootschalige milieu verontreiniging in de Bemmelse uiterwaarden een gevaar voor de volksgezondheid ,flora en fauna? Wat is de toekomst van de biovergister? Waarom zijn megastallen ongewenst ?

Lees verder
21 januari 2013

ALEX MINK GASTSPREKER BIJ THEMA-AVOND RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

Hoe kan door middel van een groot aantal spelregels een ruimte planmatig benut en ingericht worden? Hierbij uiteraard rekening houdend met individuele en gemeenschappelijke belangen. En hoe kan de wisselwerking 'samenleving' en 'ruimte' geoptimaliseerd worden? Groei vraagt een adequate infrastructuur. Om de infrastructuur op dit niveau te krijgen zijn echter oplossingen nodig die betaalbaar, duurzaam en voor alle belangengroepen aanvaardbaar zijn. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en hoe gaat de SP provinciaal maar ook in Lingewaard hier de komende tijd mee om?

Lees verder
14 december 2012

RAAD LINGEWAARD WEIGERT VERTREKBONUS STADSREGIOBAAS AF TE KEUREN

De moties van de SP,B06-L2000 en Lingewaard.NU waarin voorgesteld werd dat ook Lingewaard zich uit gaat spreken tegen de bovenwettelijk vertrekpremie van Stadsregiovoorzitter Jaap Modder (PvdA) hebben het niet gehaald.

Lees verder

Pagina's

U bent hier